Úvodná stránka

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
POZVÁNKA
pdf Pozvánka na 13. zasadnutie OcZ dňa 25.05.2020
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia, zverejnené 20.05.2020
pdf Oznámenie o začatí územného konania
pdf Navrhovaná trasa
Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejnené dňa 18.05.2020
pdf Správa o hodnotení strategického dokumentu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotnítva SR zo dňa 05.05.2020
Návrh - Zásady tvorby a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie bytu, zverejnené dňa 05.05.2020
pdf Návrh - Zásady tvorby a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie bytu
Zápis detí do Materskej školy v Horných Vesteniciach na šk. rok 2020/2021
pdf Základné informácie o zápise do MŠ
pdf Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
pdf Dotazník pre rodičov
pdf Informácie k zápisu detí do MŠ
Zastavme násilie aj v čase izolácie
pdf Letáčik
TLAČOVÁ SPRÁVA - SLOVENSKÁ POŠTA
pdf Tlačová správa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.04.2020
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Testovanie na ochorenie COVID - 19 Prievidza
jpg Testovanie COVID - 19
Verejná vyhláška - Krajská pamiatkový úrad Trenčín, zverejnené dňa 15.04.2020
pdf Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Oznámenie Okresného úradu V Prievidzi
pdf Oznámenie Okresného úradu v Prievidzi
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Prevencia proti kriminalite - Povedzme stop podvodníkom
png Prevencia proti kriminalite
Usmernenie hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Usmernenie hlavného hygienika
pdf Usmernenie hlavného hygienika
Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
pdf Dôležité informácie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.03.2020
PDF Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
OZNAM - OBEC HORNÉ VESTENICE
pdf OZNAM
OZNAM - SAD Prievidza
pdf OZNAM
Oznam - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
pdf OZNAM
VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR
pdf Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška
Usmernenie hlavného hygienika SR
pdf Usmerenie hlavného hygienika SR
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020 v obci Horné Vestenice
pdf Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020 v obci Horné Vestenice
Oznam Okresného úradu v Prievidzi, odbor krízového riadenia
pdf Oznam
pdf informácia 1
pdf informácia 2
pdf informácia 3
pdf informácia 4
Oznámenie o uložení zásielky
pdf Oznámenie o uložení zásielky, zverejnené dňa 09.03.2020
pdf Oznámenie o uložení zásielky, zverejnené dňa 11.03.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Horné Vestenice
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
pdf Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárnych rok 2019
POZVÁNKA
Harmonogram zberu plastového odpadu od rodinných domov v roku 2020
pdf Harmonogram zberu plastového odpadu od rodinných domov v roku 2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Verejné vyhlášky
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych komunikáciách
Článok VII. Zabezpečenie zjazdnosti a čistoty miestnych komunikácií
pdf VZN č. 5/2007 o miestnych komunikáciách, článok VII.
Nájomné byty - Horné Vestenice
Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
Správne konanie
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení
VOĽBY
pdf Výsledky volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja - 04.11.2017
pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
docx Výsledky volieb na volebné obdobie 2014 - 2018
pdf Výsledky voľby prezidenta SR I. kolo - 16.03.2019
pdf Výsledky voľby prezidenta SR II. kolo - 30.03.2019
pdf Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019
pdf Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
OZNAMY
pdf Oznámenie o vstupe na pozemky, SPP - Distribúcia
pdf Africký mor ošípaných - informácie
pdf Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burín
pdf Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť
pdf Oznam spoločnosti SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
bmp Výsledky volieb PS urbariát Horné Vestenice
pdf Upozornenie pre chovateľov ošípaných
Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
meniny má: Alexander

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: