Zmluvy

Zmluvy 2020
pdf Zmluva o využívaní elektronických služieb, zverejnené dňa 14.01.2020
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2019, zverejnené dňa 15.01.2020
pdf Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2020, zverejnené dňa 07.02.2020
pdf Servisná zmluva, zverejnenie dňa 11.02.2020
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 14.02.2020
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 17.02.2020
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 19.02.2020
pdf Hromadná licenčná zmluva, zverejnené dňa 21.02.2020
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, zverejnené dňa 31.03.2020
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.11.2019, zverejnené dňa 01.04.2020
pdf Zmluva obce na rok 2020, zverejnené dňa 15.04.2020
pdf Zmluva o dielo č. 2005647, zverejnené dňa 15.04.2020
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 22.04.2020
pdf Zmluva č. PO2603202006, zverejnené dňa 04.05.2020
pdf Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva, zverejnené dňa 06.05.2020
Zmluvy 2019
pdf Hromadná licenčná zmluva, zverejnené 08.02.2019
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019, zverejnené dňa 20.02.2019
pdf Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2019, zverejnené dňa 25.02.2019
pdf Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, zverejnené dňa 27.02.2019
pdf Nájomná zmluva č. 1/2019, zverejnená dňa 01.04.2019
pdf Nájomná zmluva č. 2/2019, zverejnené dňa 01.04.2019
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 09.04.2019
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb, zverejnené dňa 25.04.2019
pdf Nájomná zmluva č. 3/2019, zverejnené dňa 30.04.2019
pdf Nájomná zmluva č. 4/2019, zverejnené dňa 27.05.2019
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2017 uzatvorenej dňa 27.9.2017, zverejnené dňa 30.05.2019
pdf Zmluva o dielo zo dňa 10.6.2019, zverejnené dňa 12.06.2019
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, zverejnené dňa 19.06.2019
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnené dňa 24.06.2019
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu, zverejnené dňa 27.06.2019
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.06.2019, zverejnené dňa 28.06.2019
pdf Kúpna zmluva, zverejnené 18.07.2019
pdf Dodatok č. 02/19 ku zmluve o dielo zo dňa 10.6.2019, zverejnené dňa 26.08.2019
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, zverejnené dňa 26.08.2019
pdf Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach, zverejnené dňa 02.09.2019
pdf Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve, zverejnené dňa 12.09.2019
pdf Zmluva o dielo č. 1919869, zverejnené dňa 30.09.2019
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1919869, zverejnené dňa 30.09.2019
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 04.10.2019
pdf Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach, zverejnené dňa 04.10.2019
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 07.10.2019
pdf Zmluva o vzájomnej spolupráci, zverejnené dňa 16.10.2019
pdf Lízingová zmluva 4315800429, zverejnené dňa 12.11.2019
pdf Dodatok k zmluve o financovaní č.4315800429, zverejnené dňa 12.11.2019
pdf Poistná zmluva, číslo poistnej zmluvy 431500429, zverejnené dňa 12.11.2019
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 13.11.2019
pdf Zmluva o dielo, zverejnené dňa 22.11.2019
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020, zverejnené dňa 03.12.2019
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020, zverejnené dňa 04.12.2019
pdf Nájomná zmluva č. 5/2019 o dočasnom užívaní nehnuteľností, zverejnené dňa 13.12.2019
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 13.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 1/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 2/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 3/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 4/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 5/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 6/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 7/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 8/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 9/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 10/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 11/2019, zverejnené 17.12.2019
pdf Podnájomná zmluva č. 12/2019, zverejnené dňa 17.12.2019
pdf Kúpna zmluva č. 2/2019, zverejnené dňä 17.12.2019
pdf Dohoda č. 19/12/50J/36, zverejnené dňa 18.12.2019
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnené dňa 28.12.2019
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnené dňa 28.12.2019
Zmluvy 2018
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb, zverejnené 02.01.2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018, zverejnené 09.01.2018
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb, zverejnené 22.01.2018
pdf Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov, zverejnené 24.01.2018
pdf Nájomná zmluva č. 1/2018, p. Caňová, zverejnené dňa 26.01.2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018, zverejnené 29.01.2018
pdf Zmluva o vinkulácii
pdf Dodatok k Zmluve o vinkulácii
pdf Dohoda o zrušení dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2014, zverejnené dňa 17.04.2018
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb, zverejnené 17.04.2018
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb, zverejnené 17.04.2018
pdf Dohoda o spolupráci, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, zverejnené 16.05.2018
pdf Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke podperných bodov, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, zverejnené 16.05.2018
pdf Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, zverejnené 16.05.2018
pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov, Stredoslovenská distribučná a.s., zverejnené dňa 16.05.2018
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov, zverejnené dňa 29.05.2018
pdf Dohoda č. 1/2018 o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zverejnené 04.06.2018
pdf Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia, zverejnené dňa 8.6.2018
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, zverejnené dňa 27.06.2018
pdf Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, zverejnené 06.07.2018
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šastva, zverejnené dňa 30.07.2018
pdf Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov, zverejnené dňa 01.08.2018
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13/2017 na obecný pozemok, zverejnené 26.09.2018
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2017, zverejnené 27.09.2018
pdf Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.09.2016,zverejnené 28.09.2018
pdf Kúpna zmluva v znení Dodatku č. 1, zverejnené 28.09.2018
pdf Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti, zverejnené 03.10.2018
pdf Dohoda č. 18/12/010/27, zverejnené dňa 03.10.2018
pdf Dohoda č. 18/12/012/32, zverejnené 03.10.2018
pdf Zmluva o dielo č. 1/2018, zverejnené dňa 08.10.2018
pdf Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve, zverejnené 09.10.2018
pdf Zmluva o úschove HNM-ZÚ-1/2018, zverejnené dňa 23.10.2018
pdf Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov z 21. júna 2012, zverejnené 26.10.2018
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, zverejnené dňa 26.11.2018
pdf Zmluva o spracúvaní osobných údajov, zverejnené dňa 03.12.2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019, zverejnené 04.12.2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019, zverejnené dňa 05.12.2018
pdf Zmluva o odbere odpadu batérií a akumulátorov, zverejnené dňa 21.12.2018
Zmluvy 2017
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017, zverejnené 19.01.2017
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb, zverejnené 6.2.2017
pdf Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zverejnené 13.02.2017
pdf Kúpna zmluva, zverejnené 14.02.2017
pdf Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2017, K-2000, zverejnené 3.3.2017
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnené 28.03.2017
pdf Dodatok k poistnej zmluvy - poistenie majetku, zverejnené 11.04.2017
pdf Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva, zverejnené 25.04.2017
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, zverejnená dňa 02.05.2017
pdf Dohoda o zabezpečení odbornej praxe, zverejnené 15.05.2017
pdf Nájomná zmluva s fy. PRESTAV Trenčín, zverejnené dňa 07.06.2017
pdf Hromadná licenčná zmluva - SOZA, zverejnené 14.06.2017
pdf Zmluva o úvere so ŠFRB, zverejnená dňa 07.07.2017
pdf Zmluva o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov s MDaV SR, zverejnené dňa 12.07.2017
pdf Zmluva o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti s MDaV SR, zverejnené dňa 12.07.2017
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s fy. PRESTAV, zverejnené 17.07.2017
pdf Záložná zmluva č. 300/21/2017 so ŠFRB, zverejnené dňa 24.07.2017
pdf Nájomná zmluva č. 13/2017 na obecný pozemok, zverejnené dňa 01.08.2017
pdf Poistná zmluva, Rodinný dom č. 107, zverejnené dňa 21.08.2017
pdf Poistná zmluva, Poistenie bytového domu, zverejnené dňa 10.08.2017
pdf Zmluva o nájme rodinného domu, zverejnené dňa 14.09.2017
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Bytový dom č. 321, zverejnené dňa 19.09.2017
pdf Zmluva o poskytnutí služieb/A1 v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, zverejnené dňa 20.09.2017
pdf Zmluva o poskytnutí služieb/A5 v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, zverejnené dňa 20.09.2017
pdf Zmluva o elektronických službách, zverejnená dňa 25.09.2017
pdf Zmluva o účte Komunal, zverejnená dňa 25.09.2017
pdf Zmluva o účte Komunal, zverejnená dňa 25.09.2017
pdf Zmluva o účte Komunal, zverejnená dňa 25.09.2017
pdf Nájomná zmluva č.1/2017, Beňačka, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 2/2017, Murín, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 3/2017, Malíková, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 4/2017, Miškeová, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 5/2017, Bobeková, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 6/2017, Fabianová, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 7/2017, Bučko, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 8/2017, Olejková, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 9/2017, Gogová, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 10/2017, Hanus, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 11/2017, Zeleznikova, zverejnené 28.09.2017
pdf Nájomná zmluva č. 12/2017, Šúň, zverejnené 28.09.2017
pdf Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe, zverejnené 12.10.2017
pdf Kúpna zmluva, zverejnené 30.10.2017
pdf Kúpna zmluva, zverejnené 03.11.2017
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, zverejnená dňa 07.11.2017
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnené dňa 15.11.2017
pdf Zmluva o spolupráci, zverejnené dňa 15.11.2017
pdf Záložná zmluva č. 0055-PRB/2017/Z, zverejnená dňa 24.11.2017
pdf Dohoda č.17/12/012/53, zverejnené 28.11.2017
pdf Dohoda č. 17/12/010/34, zverejnené 5.12.2017
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018, zverejnené 18.12.2017
Zmluvy 2016
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2015 uzatvorenej dňa 22.5.2015, zverejnené 1.2.2016
pdf Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, zverejnené dňa 1.2.2016
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, zverejnené 2.2.2016
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA 12022015181, zverejnené dňa 10.2.2016
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 12.2.2016
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zverejnené dňa 7.3.2016
pdf Zmluva o praktickej výučbe, zverejnené 4.4.2016
pdf Servisná zmluva, zverejnené 25.4.2016
pdf Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva, zverejnené dňa 5.5.2016
pdf Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 27.01.2015, zverejnené dňa 17.5.2016
pdf Zmluva o dielo, zverejnené dňa 17.5.2016
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 27.05.2016
pdf Zmluva č. ZBA 12022015181
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, zverejnené 6.6.2016
pdf Hromadná licenčná zmluva - SOZA, zverejnené 6.6.2016
pdf Zámenná zmluva, zverejnené dňa 21.06.2016
pdf Kúpna zmluva, zverejnené 06.07.2016
pdf Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zverejnené dňa 07.07.2016
pdf Zmluva o spracovaaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - zverejnené 15.08.2016
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD - Horné Vestenice - 01 - zverejnené 15.08.2016
pdf Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce - zverejnené dňa 15.08.2016
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníka, zverejnené dňa 26.08.216
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu, odberné miesto 128, zverejnené 30.08.2016
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu, odberné miesto 257, zverejnené 30.08.2016
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnené 22.09.2016
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 27.9.2019
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, zverejnené 07.10.2016
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, zverejnené 07.10.2016
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnené 10.10.2016
pdf Zmlua o úschove HNM - ZÚ - 1/2016, zverejnené 08.11.2016
pdf Kúpna zmluva - bytový dom 12 b.j., zverejnené 15.12.2016
pdf Zmluva o dodávke elektronického a elektrického odpadu, zverejnené 21.12.2016
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnené 21.12.2016
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017, zverejnené 21.12.2016
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017, zverejnené 21.12.2016
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpotovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, kt. zriaďovateľom je obec, zverejnené 22.12.2016
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o prenájom nebytových priestorov
Zmluvy 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
docx Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Zmluva o účte komunál
bmp Zmluva o účte komunál
bmp Zmluva o elektronických službách
bmp Zmluva o elektronických službách
pdf Zoznam elektronických služieb slsp
pdf Produktové obchodné podmienky slsp pre depozita
pdf Všeobecné obchodné podmienky - podnikateľ
pdf Sadzobník slsp
bmp Kúpna zmluva V. Humaj
bmp Kúpna zmluva V. Humaj
bmp Kúpna zmluva V. Humaj
bmp Kúpna zmluva M. Krajč
bmp Kúpna zmluva M. Krajč
bmp Kúpna zmluva M. Krajč
docx Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2015
docx Zmluva o audite 2014
docx Zmluva o poskytnutí návratnej pomoci
docx Zmluva o zriadení záložného práva
docx Kúpna zmluva
docx Nájomná zmluva
docx Kúpna zmluva
docx Kúpna zmluva
docx Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o prenájom priestorov
pdf Dodatok č. BOZP
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
pdf Dohoda - menšie obecné služby
pdf Dohoda - menšie obecné služby
Zmluvy 2014
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
zip Poistná zmluva
bmp Dodatok k zmluve o pskytovaní verejných služieb
bmp Dodatok k zmluve o pskytovaní verejných služieb
docx Zmluva o kúpe pozemkov Obce Horné Vestenice
bmp Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
bmp Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
bmp Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
bmp Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
bmp Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
PDF Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
docx Hromadná licenčná zmluva
docx Hromadná licenčná zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
docx Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Dodatok č.1
bmp Dodatok č.1
docx Zmluva s PROUNION a.s. o pskytovaní služieb
Zmluvy 2013
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
pdf Zmluva so spoločným obecným úradom Nováky
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
bmp Kúpna zmluva
docx Zmluva o nájome nebytových priestorov
Zmluvy 2012
tif Zmluva č. 1/2012 - I. strana
tif Zmluva č. 1/2012 - II. strana
tif Zmluva č. 1/2012 - III. strana
tif Zmluva č. 1/2012 - IV. strana
bmp Zmluva č, 2/2012 - II.strana
bmp Zmluva č. 2/2012 - I.strana
bmp kúpna zmluva III.strana
bmp kúpna zmluva II.strana
bmp kúpna zmluva I.strana
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
bmp Zmluva o zabezpečení auditorských prác r. 2012
Zmluvy 2011
tif Zmluva č. 1/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 1/2011 - II.strana
pdf Zmluva č. 2/2011 - I. strana
pdf Zmluva č. 2/2011 - II. strana
pdf Zmluva č. 2/2011 - III. strana
tif Zmluva č. 3/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 3/2011 - II.strana
tif Zmluva č. 3/2011 - III.strana
tif Zmluva č. 3/2011 - IV.strana
tif Zmluva č. 3/2011 - V.strana
tif Zmluva č.4/2011 - I.strana
tif Zmluva č.4/2011 - II.strana
tif Zmluva č.5/2011 - I.strana
tif Zmluva č.5/2011 - II.strana
tif Zmluva č.6/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 6/2011 - II.strana
tif Zmluva č. 7/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 7/2011 - II.strana
tif Zmluva č. 8/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 8/2011 - II.strana
tif Zmluva č. 9/2011 - I.strana
tif Zmluva č. 9/2011 - II.strana
tif Zmluva č. 10/2011
tif Zmluva č. 11/2011
November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Ondrej, Andrej

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: