Faktúry

Faktúry rok 2020 - Obec Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac Január 2020
pdf Faktúry za mesiac Február 2020
pdf Faktúry za mesiac Marec 2020
pdf Faktúry za mesiac Apríl 2020
Faktúry rok 2020 - Školská jedáleň pri MŠ v Horných Vesteniciach
pdf Faktúry za mesiac Január 2020
pdf Faktúry za mesiac Február 2020
Faktúry za rok 2019 - Obec Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac Január 2019
pdf Faktúry za mesiac Február 2019
pdf Faktúry za mesiac Marec 2019
pdf Faktúry za mesiac Apríl 2019
pdf Faktúry za mesiac Máj 2019
pdf Faktúry za mesiac Jún 2019
pdf Faktúry za mesiac Júl 2019
pdf Faktúry za mesiac August 2019
pdf Faktúry za mesiac September 2019
pdf Faktúry za mesiac Október 2019
pdf Faktúry za mesiac November 2019
pdf Faktúry za mesiac December 2019
Faktúry za rok 2019 - Školská jedáleň pri MŠ Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac Január 2019
pdf Faktúry za mesiac Apríl 2019
pdf Faktúry za mesiac Jún 2019
pdf Faktúry za mesiac Júl 2019
pdf Faktúry za mesiac Október 2019
Faktúry za rok 2018 - Obec Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac Január 2018
pdf Faktúry za mesiac Februrár 2018
pdf Faktúry za mesiac Marec 2018
pdf Faktúry za mesiac Apríl 2018
pdf Faktúry za mesiac Máj 2018
pdf Faktúry za mesiac Jún 2018
pdf Faktúry za mesiac Júl 2018
pdf Faktúry za mesiac August 2018
pdf Faktúry za mesiac September 2018
pdf Faktúry za mesiac Október 2018
pdf Faktúry za mesiac November 2018
pdf Faktúry za mesiac December 2018
Faktúry za rok 2018 - Školská jedáleň pri MŠ v Horných Vesteniciach
pdf Faktúry za mesiac február 2018
pdf Faktúry za mesiac júl 2018
pdf Faktúry za mesiac október 2018
pdf Faktúry za mesiac November 2018
Faktúry za rok 2017 - Obec Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac január 2017
pdf Faktúry za mesiac február 2017
pdf Faktúry za mesiac marec 2017
pdf Faktúry za mesiac apríl 2017
pdf Faktúry za mesiac máj 2017
pdf Faktúry za mesiac jún 2017
pdf Faktúry za mesiac júl 2017
pdf Faktúry za mesiac august 2017
pdf Faktúry za mesiac september 2017
pdf Faktúry za mesiac október 2017
pdf Faktúry za mesiac november 2017
pdf Faktúry za mesiac december 2017
Faktúry za rok 2017 - Školská jedáleň pri MŠ Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac január 2017
pdf Faktúry za mesiac február 2017
pdf Faktúry za mesiac marec 2017
pdf Faktúry za mesiac apríl 2017
pdf Faktúry za mesiac máj 2017
pdf Faktúry za mesiac jún 2017
pdf Faktúry za mesiac júl 2017
pdf Faktúry za mesiac október 2017
pdf Faktúry za mesiac december 2017
Faktúry za rok 2016 - Obec Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac január 2016
pdf Faktúry za mesiac február 2016
pdf Faktúry za mesiac marec 2016
pdf Faktúry za mesiac apríl 2016
pdf Faktúry za mesiac máj 2016
pdf Faktúry za mesiac jún 2016
pdf Faktúry za mesiac júl 2016
pdf Faktúry za mesiac august 2016
pdf Faktúry za mesiac september 2016
pdf Faktúry za mesiac október 2016
pdf Faktúry za mesiac november 2016
pdf Faktúry za mesiac december 2016
Faktúry za rok 2016 - Školská jedáleň pri MŠ Horné Vestenice
pdf Faktúry za mesiac január 2016
pdf Faktúry za mesiac február 2016
pdf Faktúry za mesiac marec 2016
pdf Faktúry za mesiac apríl 2016
pdf Faktúry za mesiac máj 2016
pdf Faktúry za mesiac jún 2016
pdf Faktúry za mesiac júl 2016
pdf Faktúry za mesiac september 2016
pdf Faktúry za mesiac október 2016
pdf Faktúry za mesiac november 2016
pdf Faktúry za mesiac december 2016
Faktúry 2015 - Školská jedáleň pri MŠ Horné Vestenice
docx Faktúra č.1/2015 zo dňa 31.1.2015 - Ivana Kytková,Nitrica 263 - nákup potravín - 266,80 eur
docx Faktúra č.2/2015 zo dňa22.1.2015 - Miroslav Vrban TEMPO,Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 102,72 eur
docx Faktúra č.3/2015 zo dňa28.1.2015 -BIOPLANT, Ostratice - nákup - školské ovocie - 8,00 eur
docx Faktúra č.4/2015 zo dňa 27.2.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 226,11 eur
docx Faktúra č.5/2015 zo dňa31.3.2015 - nákup potravín - 271,04 eur
docx Faktúra č.6/2015 zo dňa 4.3.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - 83,06 eur
docx Faktúra č.7/2015 zo dňa 20.3.2015 - BIOOPLANT, Ostratice - nákup - školské ovocie - 8,00 eur
docx Faktúra č. 8/2015 zo dňa 30.4.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 255,41 eur
docx Faktúra č.9/2015 zo dňa 29.4.2015 - BIOOPLANT, Ostratice - nákup - školské ovocie - 2,50 eur
docx Faktúra č.10/2015 zo dňa 11.5.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitranske Rudno - nákup mäsa - 31,87 eur
docx Faktúra č.11/2015 zo dňa 20.5.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - 18,34 eur
docx Faktúra č. 12/2015 zo dňa 26.5.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - 32,18 eur
docx Faktúra č.13/2015 zo dňa 29.5.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 278,33 eur
docx Faktúra č.14/2015 zo dňa 30.6.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 228,81 eur
docx Faktúra č.15/2015 zo dňa 24.6.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 29,80 eur
docx Faktúra č.16/2015 zo dňa 8.6.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 72,36 eur
docx Faktúra č.17/2015 zo dňa20.7.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 68,44 eur
docx Faktúra č.18/2015 zo dňa 7.9.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 36,86 eur
docx Faktúra č. 19/2015 zo dňa 14.9.2015 - BFL, Ostratice - nákup - školské ovocie - 6,50 eur
docx Faktúra č.20/2015 zo dňa 30.9.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 80,51 eur
docx Faktúra č. 21/2015 zo dňa 5.10.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 40,66 eur
docx Faktúra č.22/2015 zo dňa 26.10.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 50,44 eur
docx Faktúra č.23/2015 zo dňa 30.10.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 207,69 eur
docx Faktúra č. 24/2015 zo dňa 30.11.2015 - Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 58,55 eur
docx Faktúra č. 25/2015 zo dňa 30.11.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 298,72 eur
docx Faktúra č.26/2015 zo dňa 30.11.2015 - BFL, Ostratice - nákup -školské ovocie - 8,00 eur
docx Faktúra č. 27/2015 - Miroslav Vrban -TEMPO, Nitrianske Rudno - nákup mäsa - 56,32 eur
docx Faktúra č. 28/2015 zo dňa 22.12.2015 - Ivana Kytková, Nitrica - nákup potravín - 235,83 eur
Faktúry 2015 - OBEC HORNÉ VESTENICE
docx Faktúra č. 1/2015 - ZMOS Prievidza - členský príspevok na rok 2015 - 123,18 €
docx Faktúra č. 2/2015 - TESCO copiers - kopírovacie služby - 36,00 €
docx Faktúra č. 3/2015 - Slovak Telekom - telefonické služby december 2014 - 41,96 €
docx Faktúra č. 4/2015 - VEMA Bratislava - softvérové služby - 199,20 €
docx Faktúra č. 5/2015 - SftServis Žarnovica - softvérové služby - 64,80 €
docx Faktúra č. 6/2015 - Insport s.r.o. Bratislava - tlačiva - 22,60 €
docx Faktúra č. 7/2015 - Orange Slovensko - telekomunikačné služby - 23,72 €
docx Faktúra č. 8/2015 - SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu kult. dom - 129,00 €
docx Faktúra č. 9/2015 - SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu OcÚ - 164,00 €
docx Faktúra č. 10/2015 - J.Košík OFSETKA Prievidza - polygrafické služby - 46,80 €
docx Faktúra č. 11/2015 - SILCOM Multimedia Žilina - CD ROM k multifunkčnej tabuli - 303,35 €
docx Faktúra č. 12/2015 - TESCO copiers - kopírovacie služby - 46,80 €
docx Faktúra č. 13/2015 - Vema Bratislava - softvérové služby -54,00 €
docx Faktúra č. 14/2015 - Slovak Telekom - telekominikačné služby - 42,25 €
docx Faktúra č. 15/2015 - Vema Bratislava - softvérové služby - 120,00 €
docx Faktúra č. 16/2015 - Orange Slovensko - telekomunikačné služby - 22,90 €
docx Faktúra č. 17/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - 164,00 €
docx Faktúra č. 18/2015 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kultúrny dom - 129,00 €
docx Faktúra č. 19/2015 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 523,3 €
docx Faktúra č. 20/2015 - TEDOS s.r.o - vývoz skla a plastov - 34,42 €
docx Faktúra č. 21/2015 - Tlačiareň ofsetka Prievidza - tlač vizitiek - 12,00 €
docx Faktúra č. 22/2015 - SoftServis Žarnovica - softvérové služby - 228,60 €
docx Faktúra č. 23/2015 - MEVA SK Rožňava - nákup smetných nádob 22 kusov - 482,88 €
docx Faktúra č. 24/2015 - V. Richter Nitrianske Pravno - servis plynových kotlov - 171,00 €
docx Faktúra č. 25/2015 - V. Rybánský H. Vestenice - občerstvenie na referendum - 49,00 €
docx Faktúra č. 26/2015 - Ivan Paldauf - príprava a relizácia zabíjačky - 133,80 €
docx Faktúra č. 27/2015 - ZMOS Bratislava - účasť na odbornom seminári - 12,00 €
docx Faktúra č.28/2015 - TESCO copiers Opatovce n. Nitrou - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č.29/2015 - Hamáček Miroslav Prievidza - znalecký posudok nehnuteľnosti - 200,00 €
docx Faktúra č.30/2015 - PRIMA banka Žilina - poplatky banke - 60,00 €
docx Faktúra č. 31/2015 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ a MŠ - 164,00 €
docx Faktúra č. 32/2015 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kultúrny dom - 12,00 €
docx Faktúra č. 33/2015 - Telekom a.s. - služby telekominikácii - 42,71 €
docx Faktúra č. 34/2015 - VÚB Banka - poplatok za správu pre účely auditu - 59,76 €
docx Faktúra č. 35/2015 - Orange s.r.o. - telefónne služby - 24,62 €
docx Faktúra č. 36/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 503,06
docx Faktúra č. 37/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zber plastov - 16,13 €
docx Faktúra č. 38/2015 - JUDr. M. Sobota Nitrianske Rudno - právne služby - 83,88 €
docx Faktúra č. 39/2015 - JUDr. M. Sobota Nitrianske Rudno - právne služby - 69,90 €
docx Faktúra č. 40/2015 - I. Paldauf Horné Vestenice - pohostenie na MDŽ - 258,85
docx Faktúra č. 41/2015 - SLOVGRAM Bratislava - odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov - 33,50 €
docx Faktúra č.42/2015 - TESCO copiers Prievidza - kopírovacie služby - 36,00 €
docx Faktúra č. 43/2015 . dodávka zemného plynu OcÚ MŠ- 164,00 €
docx Faktúra č.44/2015 - SPP Bratislava - dodávka zemného plynu kultúrny dom - 129,00 €
docx Faktúra č. 45/2015 - Orange s.r.o. - telefónne služby - 48,65 €
docx Faktúra č.46/2015 - WEBEX media Košice - doména a webhosting - 71,60 €
docx Faktúra č. 47/2015 - BP-COM Diviacka Nová Ves - dodavky BP služieb - 55,00 €
docx Faktúra č.48/2015 - INGPORS Dolné Vestenice - zneškodňovanie odpadov - 110,75 €
docx Faktúra č. 49/2015 - ISSO Prievidza - dodávka tonerov - 233,00 €
docx Faktúra č. 50/2015 - ORANGE s.r.o. - telkomunikačné služby - 29,80 €
docx Faktúra č.51/2015 - SOZA Bratislava - autorská odmena na verejné použitie hud. diel - 20,40 €
docx Faktúra č. 52/2015 - SOZA Bratislava - autorské odmeny - 12,00 €
docx Faktúra č.53/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 538,30 €
docx Faktúra č.54/2015 - TEDOS Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 31,90 €
docx Faktúra č.55/2015 - R.Špalek Mestečko - knihy do knižnice - 28,50 €
docx Faktúra č 56/2015 -TESCO copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 66,44 €
docx Faktúra č. 57/2015 - Slovak Telekom - telekomunikačné služby - 44,06 €
docx Faktúra č. 58/2015 - SPP Bratislava - doodávka zemného plynu OcÚ MŠ - 164,00 €
docx Faktúra č. 59/2015 - dodávka zemného plynu kultúrny dom - 129,00 €
docx Faktúra č. 60/2015 - ORANGE s.r.o. - tekomunikačné služby - 31,45 €
docx Faktúra č. 61/2015 - JUDr. M. Sobota Nitrianske Rudno - právne služby - 69,90
docx Faktúra č. 62/2015 - Ing. K.Šašková Tvrdošín - auditorské služby - 500,00 €
docx Faktúra č. 63/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 33,26 €
docx Faktúra č. 64/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 855,81 €
docx Faktúra č. 65/2015 - EUROTRADING Košice - dodávka výpočtovej techniky - 322,97 €
docx Faktúra č.66/2015 - Poradca s.r.o. Žilina - predplatné periodika - 49,80 €
docx Faktúra č. 67/2015 - občerstvenie počas osláv Dňa víťazstva - 117,18 €
docx Faktúra č. 68/2015 - SPP Bratislava - dodávka zemného plynu - 164,00 €
docx Faktúra č. 69/2015 - dodávka zemného plynu kultúrny dom - 129,00 €
docx Faktúra č. 70/2015 - TESCO copiers Prievidza - kopírovacie služby - 36,00 €
docx Faktúra č. 71/2015 - softvérové služby - 83,65 €
docx Faktúra č. 72/2015 - JUDr. M. Sobota Nitrianske Rudno - právne služby- 352,89 €
docx Faktúra č. 73/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 44,50 €
docx Faktúra č. 74/2015 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 521,91 €
docx Faktúra č. 75/2015 - Slovak telekom - telekomunikačné služby - 43,78 €
docx Faktúra č. 76/2015 - ORANGE s.r.o. - telekomunikačné služby - 34,50 €
docx Faktúra č. 77/2015 - Stavebniny Gombarčík Nováky - stavebný materiál - 481,52 €
docx Faktúra č. 78/2015 - JOBI TRANS Žitná Radiša - dopravné autobusom- 593,00 €
docx Faktúra č. 79/2015 - Združenie miest a obci hornej Nitry - 21,32 €
docx Faktúra č. 80/2015 - SAD Prievidza - preprava osôb MŠ - 150,00 €
docx Faktúra č. 81/2015 zo dňa 10.6.2015 - Ľuboš Struhár, Dolné Vestenice - prevoz osobného auta 123,50 eur
docx Faktúra č.82/2015 zo dňa 12.6.2015 - Štefan Vaňo - STEVE, Horné Vestenice 26 - výkopové práce - 100,00 eur
docx Faktúra č.83/2015 zo dňa 18.6.2015- Mgr.Ing.Katarína Šašková, Mezvedzie 119 - auditorské služby - 50,00 eur
docx Faktúra č.84/2015 zo dňa 10.6.2015 - Ivan Paldauf, Horné Vesetnice 10 - občerstvenie na posedenie pre občanov - 257,10 eur
docx Faktúra č.85/2015 zo dňa 29.6.2015 - TESCO copiers, Opatovce nad Nitrou 367 - servis na kopírku - 36,00 eur
docx Faktúra č.86/2015 zo dňa 1.7.2015 - SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu- - 164,00 eur
docx Faktúra č.87/2015 zo dňa 1.7.2015 - SPP, Mlynské nivy 44/a,Bratislava - vyúčtovanie plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.88/2015 zo dňa 9.7.2015 - Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava - telefónne služby - 43,66 eur
docx Faktúra č.89/2015 zo dňa 3.7.2015 - Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava - telefónne služby - 49,30 eur
docx Faktúra č.90/2015 zo dňa 6.7.2015 - TEDOS, Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 498,96 eur
docx Faktúra č.91/2015 zo dňa 1.7.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - dodanie plastových vriec - 163,20 eur
docx Faktúra č.92/2015 zo dňa - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 74,17 eur
docx Faktúra č.93/2015 zo dňa 2.7.2015 - Obec Dolné Vestenice - práca traktora - kosenie lúky - 50,00 eur
docx Faktúra č.94/2015 zo dňa 30.6.2015 - BP.COM s.r.o., Diviacka Nová Ves - poskytnutie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi - 55,00 eur
docx Faktúra č.95/2015 zo dňa 3.7.2015 - Štefan Vaňo-STEVE,Horné Vestenice 26 - výkopové a betonárske práce - 820,00 eur
docx Faktúra č.96/2015 zo dňa 20.7.2015 - JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Madarovská 145, Santovka - štátne symboly - 50,29 eur
docx Faktúra č.97/2015 zo dňa 10.7.2015 - StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 87,05 eur
docx Faktúra č. 98/2015 zo dňa 20.7.2015 - StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 82,84 eur
docx Faktúra č.99/2015 zo dňa 20.7.2015 - StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 0,00 eur
docx Faktúra č.100/2015 zo dňa 20.7.2015 - StVPS,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 0,00 eur
docx Faktúra č.101/2015 zo dňa 30.7.2015 - TESCO copiers, Opatovce nad Nitrou 367 - kopírovacie služby - 36,00 eur
docx Faktúra č.102/2015 zo dňa 4.8.2015 - Poradca podnikateľa,M.Rázusa 23A, Žilina - Finančný spravodajca na rok 2016 - 0,00 eur
docx Faktúra č.103/2015 zo dňa 1.8.2015 - SPP, Mlynské nivy 44a, Bratislava - vyúčtovanie dodávky plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.104/2015 zo dňa 1.8.2015 - SPP,Mlynské nivy 44a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 164,00 eur
docx Faktúra č.105/2015 zo dňa 3.8.2015 - Ingpors, Družstevná 383/13,Dolné Vestenice - zber,odvoz a zneškodňovanie odpadov - 252,26 eur
docx Faktúra č.106/2015 zo dňa 4.8.2015 - JUDr.Milan Sobota,Nitrianske Rudno - úhrada za právne služby- 41,94 eur
docx Faktúra č.107/2015 zo dňa 2.8.2015 - Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava - telekomunikačné služby- 46,44 eur
docx Faktúra č.108/2015 zo dňa 9.8.2015 - Orange Slovensko,Metodova 8,Bratislava - telekomunikačné služby - 35,50 eur
docx Faktúra č.109/2015 zo dňa 3.8.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - úhrada za zvoz skla a plastov - 36,29 eur
docx Faktúra č.110/2015 zo dňa 5.8.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - vývoz komunálneho odpady - 501,42 eur
docx Faktúra č.111/2015 zo dňa 26.8.2015 - SOFT-GL, Belehradská 1,Košice- aktualizácia programu - 39,24 eur
docx Faktúra č.112/2015 zo dňa 26.8.2015 - TESCO copiers, Opatovce n.Nitrou - servis kopírky - 63,00 eur
docx Faktúra č.113/2015 zo dňa 29.8.2015 - Belamed,Nitrianske Rudno - vystúpenie skupiny VEGA - 300,00 eur
docx Faktúra č.114/2015 zo dňa 1.9.2015 - SPP,Mlynské nivy 44a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.115/2015 zo dňa 1.9.2015 - SPP,Mlynské nivy 44a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 164,00 eur
docx Faktúra č.116/2015 zo dňa 1.9.2015 - SPP,Mlynské nivy 44a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 20,00 eur
docx Faktúra č.117/2015 zo dňa 22.8.2015 - Štefan Vaňo-STEVE,Horné Vestenice 26 - terénne úpravy- 188,00 eur
docx Faktúra č. 118/2015 zo dňa 27.8.2015 - Štefan Vaňo-STEVE,Horné Vestenice 26 - dovoz stolov a lavíc - 27,60 eur
docx Faktúra č.119/2015 zo dňa 27.8.2015 - NOMILAND,Magnezitárska 11, Košice - školské potreby pre MŠ - 53,74 eur
docx Faktúra č.120/2015 zo dňa 2.9.2015 - Slovak Telekom,Bajkalská 28,Bratislava - telekomunikačné služby- 41,30 eur
docx Faktúra č.121/2015 zo dňa 27.8.2015 - AD značenie,M.R.Štefánika 3, Prievidza - Zn. plech, so zahnutým lisovaným okrajom - 50,40 eur
docx Faktúra č.122/2015 zo dňa 7.9.2015 - Geoslužba Prievidza - geometrický plán - 270,00 eur
docx Faktúra č.123/2015 zo dňa 11.9.2015 - RL-SOFL,Ing.Radoslav Lisý,Nitrica 135 - servisné a inštalačné práce k PC - 102,48 eur
docx Faktúra č.124/2015 zo dňa 9.9.2015 - Orange Slovensko,Metodova 8,Bratislava - telekomunikačné služby - 25,88 eur
docx Faktúra č.125/2015 zo dňa 3.9.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5, Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 39,46 eur
docx Faktúra č.126/2015 zo dňa 4.9.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 501,42 eur
docx Faktúra č.127/2015 zo dňa 8.9.2015 Ivan Paldauf, Horné Vestenice 10 - pohostenie pri príležitosti SNP - 865,31 eur
docx Faktúra č.128/2015 zo dňa 1.9.2015 - 3Wslovakia s.r.o.,Trenčín - ročná licencia:virtuálny cintorín - 75,29 eur
docx Faktúra č.129/2015 zo dňa 22.9.2015 - Hotel Magura,Hronského, Prievidza - ubytovanie hostí z Brníčka - 705,00 eur
docx Faktúra č. 130/2015 zo dňa 30.9.2015 - TESCO copiers,Opatovce n.Nitrou - servis kopírky- - 36,00 eur
docx Faktúra č.131/2015 zo dňa 1.10.2015 - SPP,Mlynské nivy 44a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.132/2015 - SPP,Mlynské nivy 44/a, Bratislava, vyúčtovanie spotreby plynu - 164,00 eur
docx Faktúra č.133/2015 zo dňa 1.10.2015 - SPP, Mlynské nivy 44/a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 20,00 eur
docx Faktúra č.134/2015 zo dňa 3.10.2015 -Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava - telekomunikačné služby - 43,96 eur
docx Faktúra č.135/2015 zo dňa 3.10.2015 - Štefan Vaňo-STEVE,Horné Vestenice 26 - výkopové práce - 567,00 eur
docx Faktúra č.136/2015 zo dňa 1.10.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 74,09 eur
docx Faktúra č.137/2015 zo dňa 2.10.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou, vývoz komunálneho odpadu - 543,22 eur
docx Faktúra č.138/2015 zo dňa 8.10.2015 - Geoslužba Prievidza - geometrický plán - 243,00 eur
docx Faktúra č. 139/2015 zo dňa 9.10.2015 - Orange Slovensko,Metodova 8,Bratislava- telekomunikačné služby 31,09
docx Faktúra č.140/2015 zo dňa 30.9.2015 - BP-COM, Diviacka Nová Ves - služby BOZP a ochrana pred požiarmi - 55,00 eur
docx Faktúra č.141/2015 zo dňa 9.10.2015 - UNIMAT, Bajzu 11, Prievidza - revízia kotlov a regulácia kúrenia - 191,90 eur
docx Faktúra č.142/2015 zo dňa 28.10.2015 - TESCO copiers, Opatovce n.Nitrou - servis kopírky - 36,00 eur
docx Faktúra č.143/2015 zo dňa 1.11.2015 - SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 20,00 eur
docx Faktúra č.144/2015 zo dňa 1.11.2015 - SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.145/2015 zo dňa 1.11.2015 - SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 164,00 eur
docx Faktúra č.146/2015 zo dňa 2.11.2015 - Ingpors, Družstevná 383/13,Dolné Vestenice - zber,odvoz a zneškodňovanie odpadov skládkovaním - 141,98 eur
docx Faktúra č.147/2015 zo dňa 3.11.2015 - Slovak Telekom,Bajkalská 28,Bratislava- telekomunikačné služby - 53,11 eur
docx Faktúra č.148/2015 zo dňa 9.11.2015 - Orange Slovensko,Metodova 8,Bratislava - telekomunikačné služby- 22,90 eur
docx Faktúra č.149/2015 zo dňa 2.11.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 19,32 eur
docx Faktúra č.150/2015 zo dňa 6.11.2015 - TEDOS,Hollého 1162/5,Bánovce n.Bebravou - 781,23 eur
docx Faktúra č.151/2015 zo dňa 13.11.2015 - Ivan Padauf,Horné Vestenice 10 - občerstvenie na posedenie pri guláši - 187,42 eur
docx Faktúra č.152/2015 zo dňa 15.11.2015 - Ivan Paldauf, Horné Vestenice 10 - občerstvenie na posedenie dôchodcov - 323,86 eur
docx Faktúra č.153/2015 zo dňa 16.10.2015-Jozef Šramka, Horné Vestenice 20 - zrovnávanie terénu pod bytovku - 1 441,20 eur
docx Faktúra č.154/2015 zo dňa 15.10.2015 - Jozef Šramka, Horné Vestenice 20 - vyvážanie sutín,búracie práce - 1 474,80 eur
docx Faktúra č.155/2015 zo dňa 6.11.2015 - Jozef Šramka, Horné Vestenice 20 - zrovnávanie terénu pod bytovku - 528,00 eur
docx Faktúra č.156/2015 zo dňa 25.11.2015 - EuroTRADING, s.r.o., Muškátová 38, Košice - toner Brother TN 2120 black - 49,01 eur
docx Faktúra č.157/2015 zo dňa 11.11.2015 - Zábavné učení,s.r.o., Uherský Brod - didaktické pomôcky - 185,74 eur
docx Faktúra č. 158/2015 zo dňa 1.12.2015 - Inprost s.r.o., Bratislava - ročné predplatné Obecné noviny -- 67,60 eur
docx Faktúra č.159/2015 zo dňa 1.12.2015 - SPP a.s., Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 20,00 eur
docx Faktúra č. 160/2015 zo dňa 1.12.2015 - SPP a.s.,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 129,00 eur
docx Faktúra č.161/2015 zo dňa 1.12.2015 - SPP a.s.,Bratislava - vyúčtovanie spotreby plynu - 164,00 eur
docx Faktúra č.162/2015 zo dňa 3.12.2015 - Petit Press, a.s., Bratislava - ročné predplatné My Hornonitrianske n. - 25,00 eur
docx Faktúra č.163/2015 zo dňa 3.12.2015 - Asseco Solutions a.s., Bratislava - Aktualizačný poplatok DZN a miestne poplatky - 131,71 eur
docx Faktúra č. 164/2015 zo dňa 30.11.2015 - TESCO Copiers, Opatovce n.Nitrou - servis kopírky - 30,60 eur
docx Faktúra č.165/2015 zo dňa 3.12.2015 - Inprost s.r.o., Bratislava - tlačivá DZN - 16,84 eur
docx Faktúra č.166/2015 zo dňa 3.12.2015 - Stredoslovenská energetika a.s., Žilina - montáž elektromera -- 50,40 eur
docx Faktúra č.167/2015 zo dňa 1.12.2015 - BP-COM s.r.o., Diviacka Nová Ves - BOZP a ochrana pred požiarmi - 55,00 eur
docx Faktúra č.168/2015 zo dňa 30.11.2015 - Slovak Telekom, Bratislava - poplatok za telefón - 43,22 eur
docx Faktúra č. 169/2015 zo dňa 22.11.2015 - Ľuboš Struhár, Dolné Vestenice - prevoz osobného
docx Faktúra č. 170/2015 zo dňa 27.11.2015 - Stredoslovenská energetika a.s., Žilina - platba za dodávku elektrickej energie - 15,00 eur
docx Faktúra č. 171/2015 zo dňa 9.12.2015 - Orange Slovensko a.s., Bratislava - poplatok za telefón - 24,50 eur
docx Faktúra č. 172/2015 zo dňa 4.12.2015 - TEDOS s.r.o., Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 25,20 eur
docx Faktúra č. 173/2015 zo dňa 4.12.2015 - TEDOS s.r.o., Bánovce n.Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 512,90 eur
docx FAktúra č. 174/2015 zo dňa 7.12.2015 - Mário Mišiak, Horné Vestenice - oprava balkónu KD - 120,00 eur
docx Faktúra č.175/2015 zo dňa 9.12.2015 - JUDr.Milan Sobota, Nitrianske Rudno - právne služby- 55,92 eur
docx Faktúra č. 176/2015 zo dňa 23.11.2015 - Stredoslovenská energetika a.s.,Žilina - priamy elektormer - montáž- 22,80 eur
docx Faktúra č.177/2015 zo dňa 15.12.2015 - Prima banka Slovensko, Žilina - ročné vedenie cenných papierov - 43,73 eur
docx FAktúra č. 178/2015 zo dňa 18.12.2015 - PORTIK s.r.o., Bratislava - Projektová dokumentácia - Revitalizácia obce Horné Vestenice - 552,00 eur
docx Faktúra č. 179/2015 zo dňa 18.12.2015 - PORTIK s.r.o., Bratislava - Projektová dokumentácia - "Revitalizácia obce Horné Vestenice - 3432,00 eur
docx Faktúra č. 180/2015 zo dňa 31.1.22015 - JUDr.Milan Sobota, Advokátska kancelária, Nitrianske Rudno - poskytnuté právne služby - 69,90 eur
docx Faktúra č.182/2015 zo dňa 11.1.2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - preplatok 1,32 eur
docx Faktúra č. 183/2015 zo dňa 11.1.2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - 25,09 eur
docx Faktúra č. 184/2015 zo dňa 11.1.2015 - Stredoslovenská energetika a.s.,Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - 615,79 eur
docx Faktúra č.185/2015 zo dňa 11.1.2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - preplatok 28,72 eur
docx Faktúra č. 186/2015 zo dňa 11.1.2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - preplatok 41,45 eur
docx Faktúra č. 187/2015 zo dňa 4.1.2016 - TEDOS s.r.o., Hollého Bánovce n.Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 536,25 eur
docx Faktúra č. 188/2015 zo dňa 4.1.2016 - TEDOS, Hollého 1162/5, Bánovce n.Bebravou - zvoz skla a plastov - 35,42 eur
docx Faktúra č. 189/2015 zo dňa 12.1.2016 - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - dodávka a distribúcia elektriny - 130,34 eur
docx Faktúra č. 190/2015 zo dňa 8.1.2016 - SPP a.s.,Bratislava - vyúčtovanie plynu - 185,12 eur
docx Faktúra č. 191/2015 zo dňa 8.1.2016 - SPP, a.s., Bratislava - vyúčtovanie plynu - 141,61 eur
docx Faktúra č.192/2015 zo dňa 8.1.2016 - SPP, a.s. Bratislava - vyúčtovanie plynu - - 47,90 eur
docx Faktúra č. 193/2015 zo dňa 11.1.2016 - SSE a.s,Žilina - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - 24,25 eur
docx Faktúra č. 194/2015 zo dňa 14.1.2016 - Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina - záloha za Finančný spravodajca - 12,46 eur
docx Faktúra č. 195/2015 zo dňa 21.1.2016 - StVPS a.s., Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 133,38 eur
docx Faktúra č. 196/2015 zo dňa 21.1.2016 - SvVPS, a.s., Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 98,28 eur
docx Faktúra č. 197/2015 zo dňa 25.1.2016 - StVPS, a.s., Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 54,76 eur
docx Faktúra č. 198/2015 zo dňa 25.1.2016 - StVPS, a.s., Banská Bystrica - vyúčtovanie spotreby vody - 0,00 eur
Faktúry 2014 - OBEC HORNÉ VESTENICE
docx Faktúra č.1/2014 - Združenie miest a obcí Prievidza - členský príspevok na rok 2014 - 123,98 €
docx Faktúra č. 2/2014 - SPP Bratislava - platba za ZP za mesiac január 2014 kultúrny dom 128 - 163,00 €
docx Faktúra č.3/2014 - SPP Bratislava - platba za odber ZP za OÚ č. 257 za mesiac január 2014 - 220,00 €
docx Faktúra č.4/2014 - Slovak Telekom a.s. - telefón za mesiac január 2014 - 52,42 €
docx Faktúra č. 5/2014 - Orange Slovensko a.s. - služby tekomunikačnej siete za január 2014 - 22,30 €
docx Faktúra č. 6/2014 - TESCO copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 41,40 €
docx Faktúra č. 7/2014 Vema s.r.o. Braislava - poskytnutie práva používať programy na rok 2014 - 195,60 €
docx Faktúra č. 8/2014 Špalek Rastislav Mestečko - dodaná literatúra do obecnej knižnice - 29,50 €
docx Faktúra č. 9/2014 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 10/2014 RL-Soft - vyvolanie fotografií - 44,25 €
docx Faktúra č. 11/2014 Ďurina Marian DERKO Prievidza - kontrola a čistenie komínov OÚ, Kultúrny dom - 79,80 €
docx Faktúra č. 12/2014 SPP - dodávka zemného plynu OÚ - 220,00€
docx Faktúra č. 13/2014 SPP - dodávka zemného plynu kult.dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 14/2014 SPP Bratislava - nedoplatok za zemný plyn OÚ - 269,16
docx Faktúra č. 15/2014 SPP Bratislava - nedoplatok za zemný plyn kultúrny dom - 316,86
docx Faktúra č. 16/2014 Slovak Telekom a.s. - služby telekomunikačnej siete - 61,78 €
docx Faktúra č. 17/2014 - Orange Slovensko a.s. - služby tekomunikačnej siete za január 2014 - 23,20 €
docx Faktúra č. 18/2014 Vema s.r.o. - seminár PAM 29,00 - 54,00 €
docx Faktúra č. 19/2014 SoftServis Žarnovica - inštalácia a úpravy šablón WinAPOP - 50,70 €
docx Faktúra č. 20/2014 SoftServis Žarnovica - servis programov PC - 228,60
docx Faktúra č. 21/2014 Tedos Bánovce nad Bebravou - vývoz odpadu za január 2014 - 49,33 €
docx Faktúra č. 22/2014 Tedos Bánovce nad Bebravou - vývoz odpadu za január 2014 - 503,39 €
docx Faktúra č. 23/2014 RVC Nitra - publikácia o účtovníctve - 23,00 €
docx Faktúra č. 24/2014 Ivan Košian-KRTKOVANIE Osľany - čistiace práce odpadov - 70,00 €
docx Faktúra č. 25/2014 Vema s.r.o. Bratislava - technická podpora programov - 114,00 €
docx Faktúra č. 26/2014 ISSO s.r.o. Prievidza - ESSET Smart Security - 50,32 €
docx Faktúra č. 27/2014 Ivan Košian-KRTKOVANIE Osľany - čistiace práce odpadov - 60,00 €
docx Faktúra č. 28/2014 - UNIMAT spol s.r.o. - revízia a čistenie 2 ks kotlov - 144,10 €
docx Faktúra č.29/2014 - TESCO copoiers - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 30/2014 SPP - dodávka zemného plynu OÚ za mesiac marec- 220,00€
docx Faktúra č. 31/2014 SPP - dodávka zemného plynu kult.dom - 163,00 €
docx Faktúra č.32/2014 - Slovak Telekom a.s. - telefón za mesiac február 2014 - 51,21 €
docx Faktúra č. 33/2014 - Orange Slovensko a.s. - služby tekomunikačnej siete za marecr 2014 - 23,60 €
docx Faktúra č. 35/2014 Ivan Paldauf Horné Vestenice - občerstvenie na MDŽ - 224,96 €
docx Faktúra č. 34/2014 STEVE Štefan Vaňo Horné Vestenice - terénne úpravy vývoz zeminy v areály MŠ - 122,50 €
docx Faktúra č. 36/2014 Tedos spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz skla a plastov - 12,10 €
docx Faktúra č. 37/2014 Tedos spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz odpadu - 479,53 €
docx Faktúra č. 38/2014 STEVE Štefan Vaňo Horné Vestenice - terénne úpravy - 122,50 €
docx Faktúra č. 39/2014 SLOVGRAM Bratislava - odmeny umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov na rok 2014 - 33,50 €
docx Faktúra č. 40/2014 Webex media s.r.o. Košice - platba za vebovú stránku obce - 71,60 €
docx Faktúra č. 41/2014 Asseco Solutions, a.s. - systémová poodpora Wéčka - 34,12
docx Faktúra č. 42/2014 - TESCO copoiers - služby kopírovacieho zariadenia - 79,20 €
docx Faktúra č.43/2014 Zemné práce Jozef Šramka Horné Vestenice - úprava terénu zemné práce - 360,00 €
docx Faktúra č. 44/2014 VÚB Banka a.s. - správa pre účely auditu - 59,76 €
docx Faktúra č. 45/2014 Vladimír Rybánsky Horné Vestenice - občerstvenie na voľby prezidenta - 55,80 €
docx Faktúra č. 46/2014 Vladimír Rybánsky Horné Vestenice - občerstvenie na voľby prezidenta II kolo- 55,80 €
docx Faktúra č. 47/2014 SOZA Bratislava - licencia na verejné použitie autorských diel - 12,00 €
docx Faktúra č. 48/2014 SOZA Bratislava - licencia na verejné použitie autorských diel obecný rozhlas - 20,40 €
docx Faktúra č.49/2014 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac apríl 2014 OÚ - 220,00 €
docx Faktúra č. 50/2014 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac apríl 2014 kult. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 51/2014 Prima banka Slovensko a.s. - poskytnutie informácie auditorovi - 60,00 €
docx Faktúra č. 52/2014 EuroTraiding s.r.o. Košice - tonery do tlačiarní - 89,10 €
docx Faktúra č. 53/2014 INGPORS s.r.o. Dolné Vestenice - zber odvoz a zneškodňovanie odpadov - 110,22 €
docx Faktúra č. 54/2014 Telekom a.s. - poskytovanie tel. služieb za mesiac marec 2014 - 47,50 €
docx Faktúra č. 55/2014 MILOP - Pšenko Skačany - 2 ks vlajky - 30,00 €
docx Faktúra č. 56/2014 Orange Slovensko a.s. - poskytovanie tel. služieb za mesiac apríl 2014 - 23,15 €
docx Faktúra č. 57/2014 BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves - služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci - 33,33 €
docx Faktúra č. 58/2014 inSPORTLINE Trenčín - nákup telocvičného náradia do KSC - 103,10 €
docx Faktúra č. 59/2014 TEDOS, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - odvoz skla a plastov - 28,78 €
docx Faktúra č. 60/2014 Tedos Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2014 - 515,09 €
docx Faktúra č.61/2014 SoftServis Žarnovica - údržba programov - 63,00 €
docx Faktúra č. 62/2014 Ján Macák BP-COM Dežerice - služby v oblasti BOZP aPO - 11,62 €
docx Faktúra č. 63/2014 FITSHOP -Homola Andrej Opatovce nad Nitrou - nákup 2 ks žinenka a 1ks švédska lavička - 298,00 €
docx Faktúra č. 64/2014 Telkom a.s. - tel. služby za mesiac apríl 2014 - 19,82 €
docx Faktúra č. 65/2014 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac máj 2014 za OÚ - 220,00 €
docx Faktúra č. 66/2014 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac máj 2014 za kult. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 67/2014 RL-SOFT Lisý Nitrica - vyvolanie fotografií - 37,65 €
docx Faktúra č. 68/2014 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 41,40 €
docx Faktúra č. 69/2014 Orange s.r.o. - telefónne služby máj2014 - 26,00 €
docx Faktúra č. 70/2014 - EduWorkSenica - dodávka 2 ks reproduktorov - 89,80 €
docx Faktúra č. 71/2014 - ISSO Prievidza - predĺženie ESET NOD 32 - 40,24 €
docx Faktúra č. 72/2014 - TEDOS, spol. s.r.o. - vývoz komunálneho odpadu - 518,45 €
docx Fakktúra č. 73/2014 - TEDOS, spol. s.r.o. - vývoz kom.odpadu - 24,29
docx Faktúra č. 74/2014 - Stavebniny Nováky - stavebný materiál - 735,07 €
docx Faktúra č. 75/2014 - Poradca Žilina - predplatné periodika - 49,80 €
docx Faktúra č. 76/2014 - Ivan Paldauf Horné Vestenice 10 - občerstvenie osláv víťazstva nad fažizmom - 161,90 €
docx Faktúra č. 77/2014 - SOZA Bratislava - platba za aut. licenciu reprezentačný ples a detský karneval - 168,00 €
docx Faktúra č. 78/2014 - TESCO copiers Prievidza - služby kopírky - 36,00 €
docx Faktúra č. 79/2014 - Štefan Vaňo Horné Vestenice č. 26 - terenné úpravy - 290,00 €
docx Faktúra č. 80/2014 - terenne úpravy a betonárske práce - 175,00 €
docx Faktúra č. 81/2014 - SPP Bratislava - dodávka zemného plynu za mesiac jún 2014 pre kult. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 82/2014 - SPP Bratislava - dodávka zemnéhoplynu za jún 2014 pre OcÚ a MŠ - 220,00 €
docx Faktúra č. 83/2014 - Vladimír Rybánsky Horné Vestenice - podané občerstvenie počas volieb - 76,66 €
docx Faktúra č. 84/2014 - T-com - telefonické služby - 51,02 €
docx Faktúra č. 85/2014 - Orange s.r.o. Slovensko - telefonické služby - 25,74 €
docx Faktúra č. 86/2014 - INPROST s.r.o. - platba za Obecné noviny - 15,60 €
docx Faktúra č. 87/2014 - TEDOS, spol s.r.o. vývoz odpadu - 40,76 €
docx Faktúry č. 88/2014 - Tedos, spol. s.r.o. - vývoz komunálneho odpadu - 778,98 €
docx Faktúra č. 89/2014 - JOBI TRANS Žitná Radiša - doprava autobusom Brníčko a späť - 540,00 €
docx Faktúra č. 90/2014 - Slovenská pošta - Vrabček, predškolská výchova - 6,40 €
docx Faktúra č. 91/2014 - TEDOS, spol. s.r.o. - vývoz komunálnehoodpadu - 122,40 €
docx Faktúra č. 92/2014 - Ing. Katarína Šašková Tvrdošín - výkony audítora - 450,00 €
docx Faktúra č. 93/2014 - SAD Prievidza - preprava osôb - 86,38 €
docx Faktúra č. 94/2014 - Perigeum Team s.r. o. Bratislava - mapový list ROEP - 26,40 €
docx Faktúra č. 95/2014 - TESCO copiers - služby kopírky - 74,15 €
docx Faktúra č. 96/2014 - BOZPO Prievidza - kontrola požiarnotechnických zariadení - 117,00 €
docx Faktúra č. 97/2014 - SPP Bratislava - 220,00 €
docx Faktúra č. 98/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac júl 2014 kul. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 99/2014 - BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves - 50,00 €
docx Faktúra č. 100/2014 - Ives Košice - údržba programov na účtovníctvo - 83,65 €
docx Faktúra č. 101/2014 - BP-COM Ján Macák Dežerice - služby v oblasti OBPaPO - 11,62 €
docx Faktúra č. 102/2014 - Slovak Telekom a.s. - telefonické služby za mesiac jún. - 50,84 €
docx Faktúra č. 103/2014 - Orange s.r.o. - telefonické služby za mesiac jún 2014 - 23,30 €
docx Faktúra č. 104/2014 - INGPORS, s.r.o. Dolné Vestenice - 75,93 €
docx Faktúra č. 105/2014 - TEDOS, spol. s.r.o Bánovce nad Bebravou - vývoz skla a plastov - 20,66 €
docx Faktúra č. 106/2014 - Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 485,29 €
docx Faktúra č. 107/2014 - MILOP Skačany - vlajka obce 2 ks - 32,00 €
docx Faktúra č. 108/2014 - DERKO Marian Ďurina - revízia kotlov - 105,00 €
docx Faktúra č. 109/2014 - Obec Dolné Vestenice - práca traktora kosenie lúky - 40,00 €
docx Faktúra č. 110/2014 - StVPS Banská Bystrica - platba za vodné OcÚ a MŠ - 71,78 €
docx Faktúra č. 111/2014 - StVPS Banská Bystrica - platba za vodné dom smútku - 15,18 €
docx Faktúra č. 112/2014 - StVPS Banská Bystrica - platba za vodné kultúrny dom - 88,36 €
docx Faktúra č. 113/2014 - Jozef Geleta Pribeta - detské ihrisko - 700,00 €
docx Faktúra č. 114/2014 - TESCO copiers - služby kop.zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 115/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 116/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu obecný úrad - 220,00 €
docx Faktúra č. 117/2014 - T COM - telekomunikačné služby - 45,35 €
docx Faktúra č. 118/2014 - INGPORS - odvoz a zneškodňovanie odpadu - 185,70 €
docx Faktúra č. 119/2014 - Orange s.r.o. - Telekomunikačné služby - 24,48 €
docx Faktúra č. 120/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 14,28 €
docx Faktúra č. 121/2014 - Tedos s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 504,67 € €
docx Faktúra č. 122/2014 - Profit Prievidza - nálepky zvieratka MŠ - 22,00 €
docx Faktúra č. 123/2014 - CBS s.r.o. Banská Bystrica - pohľadnice obce - 144,00 €
docx Faktúra č. 124/2014 - TESCO copiers Prievidza - kopítrovacie služby - 36,00 €
docx Faktúra č. 125/2014 - ŠEVT a.s. Banská Bystrica - tlačivá a triedne knihy pre MŠ - 10,46 €
docx Faktúra č. 126/2014 - Ivan Paldauf H. Vestenice - občerstvenie na oslavy - 222,90 € €
docx Faktúra č. 127/2014 - STEVE Štefan Vaňo - terénne úpravy - 225,00 €
docx Faktúra č. 128/2014 - TIMES VT Prievidza - servisné práce počítačovej techniky - 20,00 €
docx Faktúra č. 129/2014 - T COM - telekomunikačné služby - 49,98 €
docx Faktúra č. 130/2014 - Poradca podnikateľa Žilina - platba za vestník - 19,98 €
docx Faktúra č. 131/2014 - Racionál J.Krajč Nováky - občerstvenie počas návštevy z Brníčka - 794,70 €
docx Faktúra č. 132/2014 - Hotel Magura s.r.o. Prievidza -ubytovanie a stravovanie návštevy z Brníčka - 754,00 €
docx Faktúra č. 133/2014 - Orange s.r.o. - Telekomunikačné služby - 23,39 €
docx Faktúra č. 134/2014 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz skla a plastov - 21,26 €
docx Faktúra č. 135/2014 - TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz skla a plastov - 534,84 €
docx Faktúra č. 136/2014 - TFA SK s.r.o. Vráble - overenie váh v kuchyni ŠJ - 81,00 €
docx Faktúra č. 137/2014 - Simple Solutions s.r.o. Bratislava - šmykľavka do MŠ - 108,90 € €
docx Faktúra č. 138/2014 - SOOFT - GL Košice - softvérové vybavenie - 39,24 €
docx Faktúra č. 139/2014 - Ivan Paldauf Horné Vestenice - podané občerstvenie - 128,40 €
docx Faktúra č. 140/2014 - Soft Servis Žarnovica - softvérová pomoc - 73,20 €
docx Faktúra č. 141/2014 - SLOVECO s.r.o. Košice - membrána Alf G400 - 196,44 €
docx Faktúra č. 142/2014 - Obec Dolné Vestenice - kosenie traktorom - 40,00 €
docx Faktúra č. 143/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - - 287,77 €
docx Faktúra č. 144/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - - 591,88 €
docx Faktúra č. 145/2014 - STEVE Štefan Vaňo - preprava materiálu - 48,18 €
docx Faktúra č. 146/2014 - STEVE Štefan Vaňo - preprava materiálu - 20,00 €
docx Faktúra č. 147/2014 - STEVE Štefan Vaňo -práce betonárkou - 120,00 €
docx Faktúra č. 148/2014 - Cb elektro s.r.o. Košice - nákup svietidlá - 169,10 €
docx Faktúra č. 149/2014 - Stavebniny Nováky - stavebný materiál - 409,68 €
docx Faktúra č. 150/2014 - BP -COOM s.r.o. Diviacka Nová Ves - služby BOZP a PO - 50,00 €
docx Faktúra č. 151/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - 196,00 €
docx Faktúra č. 152/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - - 171,00 €
docx Faktúra č. 153/2014 - T COM - telekomunikačné služby - 32,11 €
docx Fakktúra č. 154/2014 - TESCO copiers - služby kop.zariadenia - 36,00
docx Fakktúra č. 155/2014 - UNIMAT s.r.o Prievidza - servis kotlov - 47,00 €
docx Fakktúra č. 156/2014 - NOMI s.r.o. Košice - 39,60 €
docx Faktúra č. 157/2014 - Špalek Rastislav Mestečko - nákup kníh do MŠ - 21,50 €
docx Faktúra č. 158/2014 - 3W slovakia s.r.o. Trenčín - ročná licencia na sofrvér -72,59 €
docx Faktúra č. 159/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz skla a plastov - 55,18 €
docx Faktúra č. 160/2014 - Tedos s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 534,47 € €
docx Faktúra č. 161/2014 - Berndorf Sandrik s.r.o. - nákup hrncov do kuchyne ŠJ - 177,37 € €
docx Faktúra č. 162/2014 - STEVE Štefan Vaňo - terénne úpravy - 200,00 €
docx Faktúra č. 163/2014 - STRABAG s.r.o. Bratislava - oprava miestnej komunikácia - 683,84 €
docx Faktúra č. 164/2014 - Orange s.r.o. - Telekomunikačné služby - 22,60 €
docx Faktúra č. 165/2014 - TESCO copiers - služby kop.zariadenia - 57,60
docx Faktúra č. 166/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - 196,00 €
docx Faktúra č. 167/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - 171,00 €
docx Faktúra č. 168/2014 - IVES Košice - seminár k programom - 20,00 €
docx Faktúra č. 169/2014 - INGPORS - odvoz a zneškodňovanie odpadu - 252,67 €
docx Faktúra č. 170/2014 - Poluvská muzika - vystúpenie hudobné - 200,00 €
docx Faktúra č. 171/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - 254,70 €
docx Faktúra č. 172/2014 - T COM - telekomunikačné služby - 39,08 €
docx Faktúra č. 173/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz skla a plastov - 26,11 €
docx Faktúra č. 174/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 254,05 €
docx Faktúra č. 175/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 511,36 €
docx Faktúra č. 176/2014 - Mário Mišiak H. Vestenice - oprava zvoničky - 319,16 €
docx Faktúra č. 177/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 163,20 €
docx Faktúra č. 178/2014 - Orange s.r.o. - Telekomunikačné služby - 25,35 €
docx Faktúra č. 179/2014 - Euro Traiding Košice - tovar pre MŠ - 48,20 €
docx Faktúra č. 180/2014 - RL.SOFT Lisý Nitrica - servis tlačiarne - 46,80 €
docx Faktúra č. 181/2014 - V.Rybanský H. Vestenice - občerstvenie na voľby - 52,78 €
docx Faktúra č. 182/2014 - Ivan Paldauf H. Vestenice - občerstvenie na aktív dôchodcov - 341,2 € €
docx Faktúra č. 183/2014 - BS Acoustic Radošovce - zosilovač - 349,00 €
docx Faktúra č. 184/2014 - TESCO copiers - služby kop.zariadenia - 36,00
docx Faktúra č. 185/2014 - INGPORS - odvoz a zneškodňovanie odpadu - 67,60 €
docx Faktúra č. 186/2014 - INGPORS - odvoz a zneškodňovanie odpadu - 116,99 €
docx Faktúra č. 187/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kul. dom - 171,00 €
docx Faktúra č. 188/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - 196,00 €
docx Faktúra č. 189/2014 - T COM - telekomunikačné služby - 40,82 €
docx Faktúra č. 190/2014 - ASSECO SOLUTIONS. Bratislava - údržba programov - 131,71 €
docx Faktúra č. 191/2014 - AB Systém Komárno - hračky nábytok do MŠ - 304,80 €
docx Faktúra č. 192/2014 - Orange s.r.o. - Telekomunikačné služby - 23,26 €
docx Faktúra č. 193/2014 - TEDOS. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz skla a plastov - 32,20 €
docx Faktúra č. 194/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 541,93 €
docx Faktúra č. 195/2014 - PRIMA banka - poplatky za vedenie účtu - 39,96, €
docx Faktúra č. 196/2014 - JUDr. M. Sobota - právne služby - 60,00 €
docx Faktúra č. 197/2014 - Petit Press Bratislava - predplatné tlače - 25,00 € €
docx Faktúra č. 198/2014 - BP - COM s.r.o. Diviacka Nová Ves - služby bezp. práce - 50,00 €
docx Faktúra č. 199/2014 - SSE Žilina - vyrovnanie za EE pre OU - 6,02 €
docx Faktúra č. 200/2014 - SSE Žilina - vyrovnanie za EE verejné osvetlenie - 90,45 €
docx Faktúra č. 201/2014 - SSE Žilina - vyrovnanie za EE dom smútku - 11,66
docx Faktúra č. 202/2014 - SSE Žilina - vyrovnanie za EE kult. dom - 117,10 €
docx Faktúra č. 203/2014 - SSE Žilina - vyrovnanie za EE siréna - -1,32 €
docx Faktúra č. 204/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz komunálneho odpadu - 487,52 €
docx Faktúra č. 205/2014 - TEDOS s.r.o - vývoz skla a plastov - 13,91 €
docx Faktúra č. 206/2014 - Poradca podnikateľa - predplatné tlače - 48,86 €
docx Faktúra č. 207/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu OcÚ - 217,02
docx Faktúra č. 208/2014 - SPP Bratislava - za odber zemného plynu kult. dom - 30,76 €
docx Faktúra č. 210/2014 - StVPS Banská Bystirca - za odber vody OcÚ a MŠ - 64,54 €
docx Faktúra č. 211/2014 - StVPS Banská Bystirca - za odber vody dom kultúry - 124,74 €
docx Faktúra č.88/2015 zo dňa 9.7.2015 - Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava - telefónne služby - 43,66 eur
docx Faktúra č.155/2015 zo dňa 6.11.2015 - Jozef Šramka, Horné Vestenice 20 - zrovnávanie terénu pod bytovku - 528,00 eur
docx Faktúra č.181/2015 zo dňa 2.1.2016 - Ingporst,s.r.o., Dolné Vestenice - zber,odvoz a zneškodňovanie odpadov - 126,90 eur
FAKTÚRY 2013 - OBEC HORNÉ VESTENICE
docx Faktúra č.1/2013 ZMOS Prievidza - členský príspevok - 122,58 €
docx Faktúra č.2/2013 Tesco copires Opatovce nad Nitrou - servis kopírky - 30,60 €
docx Faktúra č.3/2013 Inprost s.r.o. Bratislava - platba za obecné noviny - 52,00 €
docx Faktúra č.4/2013 SPP Bratislava - odber ZP Kult. dom za január 2013 - 285,00 €
docx Faktúra č.5/2013 SPP Bratislava - odber ZP za január 2013 OcÚ - 285,00 €
docx Faktúra č.6/2013 T-com Bratislava - služby pevnej siete - 50,83 €
docx Faktúra č.7/2013 Orange Slovensko - služby mobilnej siete - 22,60 €
docx Faktúra č.8/2013 VEMA s.r.o. Bratislava - softvérové služby - 193,20 €
docx Faktúra č.9/2013 Vladimír Richter Nitr. Pravno - oprava vodovodu MŠ - 261,50 €
docx Faktúra č.10/2013 RL-SOFT Lisý - DVD a plagáty výr. obce - 133,5 €
docx Faktúra č.11/2013 SSE Žilina - spotreba EE OcÚ nedoplatok - 36,80 €
docx Faktúra č.12/2013 SPP Bratislava - odber ZP kult. dom 2013 - 285,00 €
docx Faktúra č.13/2013 SPP Bratislava - odber ZP OcÚ február 2013 - 248,00 €
docx Faktúra č.14/2013 T-com Bratislava - služby pevnej siete - 71,84 €
docx Faktúra č.15/2013 Veolia stred. vodárenská - odber vody OcÚ a Mš - 76,72 €
docx Faktúra č.16/2013 Veolia stred. vodárenská - odber vody Dom smútku - 15,88€
docx Faktúra č.17/2013 Veolia stred. vodárenská - odber vody Kultúrny dom - 55,55€
docx Faktúra č.18/2013 Tesco copires Opatovce nad Nitrou - servis kopírky - 36,00 €
docx Faktúra č.19/2013 INGPORS s.r.o. D.Vestenice -zneškodnenie odpadov - 114,90 €
docx Faktúra č.20/2013 Veolia stred. vodárenská - odber vody kult.dom - vrátenie 11,90€
docx Faktúra č.21/2013 Vladimír Richter Nitr. Pravno - oprava vodovodu MŠ - 2162,00 €
docx Faktúra č.22/2013 VEMA s.r.o. Bratislava - softvérové služby - 44,40 €
docx Faktúra č.23/2013 TEDOS s.r.o. Bánovce n. Bebravou - zneškodnenie odpadu - 451,59 €
docx Faktúra č.24/2013 TEDOS s.r.o. Bánovce n. Bebravou - zneškodnenie odpadu - 35,42 €
docx Faktúra č.25/2013 SoftServis Žarnovica - údržba softvéru - 198,60 €
docx Faktúra č.26/2013 SPP Bratislava - odber ZP OcÚ január 2013 - 214,48€
docx Faktúra č.27/2013 VEMA s.r.o. Bratislava - softvérové služby - 126,00 €
docx Faktúra č.28/2013 RL-SOFT Lisý - DVD a fotografie - 125,79 €
docx Faktúra č.29/2013 M.Homola st. - zimná údržba - 684,00 €
docx Faktúra č.30/2013 BioEl s.r.o. D.Vestenice - odhŕňanie snehu - 712,80 €
docx Faktúra č.31/2013 Orange Slovensko - služby mobilnej siete - 29,10 €
docx Faktúra č.32/2013 Tesco copires Opatovce nad Nitrou - servis kopírky - 36,00 €
docx Faktúra č.33/2013 ISSO Prievidza - nová PC zostava - 870 €
docx Faktúra č.34/2013 SPP Bratislava - odber ZP OcÚ marec 2013 - 248,00 €
docx Faktúra č.35/2013 SPP Bratislava - odber ZP kult. dom 2013 za mesiac marec - 285,00 €
docx Faktúra č.36/2013 T-com Bratislava - služby pevnej siete - 62,36 €
docx Faktúra č. 37/2013 Mário Mišiak Horné Vestenice - vchodové dvere do kult. domu - 855,00 €
docx Faktúra č.38/2013 Mario Mišiak H. Vestenice - odhŕňanie snehu - 120,00 €
docx Faktúra č.39/2013 BOZPO s.r.o. Prievidza - služby požiarnej kontroly - 199,28 €
docx Faktúra č.40/2013 Orange Slovensko - služby mobilnej siete - 19,06 €
docx Faktúra č.41/2013 TEDOS s.r.o. Bánovce n. Bebravou - zneškodnenie odpadu - 524,74 €
docx Faktúra č.42/2013 TEDOS s.r.o. Bánovce n. Bebravou - zneškodnenie odpadu - 17,74 €
docx Faktúra č.43/2013 Obec Zemianske Kostoľany - dopravné služby autobusom - 156,25 €
docx Faktúra č. 44/2013 Vladimír Richter Nitrianske Pravno - kurenárske práce pre kultúrny dom - 3 007,00 €
docx Faktúra č. 45/2013 Ján Korvas Bošany - prečistenie odpadu v MŠ - 95,00 €
docx Faktúra č. 46/2013 SOZA Bratislava - autorské práva - 12,00 €
docx Faktúra č. 47/2013 SOZA Bratislava - aurorské práva obecný rozhlas - 20,40 €
docx Faktúra č. 48/2013 Ivan Paldauf Horné Vestenice - občerstvenie na MDŽ - 244,83 €
docx Faktúra č. 49/2013 Tesco copiers s.r. o. - služby kopírovacieho zariadenia - 68,40 €
docx Faktúra č. 50/2013 Mário Mišiak Horné Vestenice - doplatenie a osadenie vchodových dverí do kul. domu - 367,26 €
docx Faktúra č. 51/2013 Michal Homola Horné Vestenice - zimná údržba miestnyych komunikácií - 95,00 €
docx Faktúra č.52/2013 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za mesiac apríl 2013 OÚ - 248,00 €
docx Faktúra č. 53/2013 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za apríl 2013 kul. dom - 285,00 €
docx Faktúra č. 54/2013 Telekom a.s. - poskytovanie tel. služieb za mesiac marec 2013 - 71,26 €
docx Faktúra č. 55/2013 Ján Macák BP-COM Dežerice - služby v oblasti BOZP aPO - 34,86 €
docx Faktúra č. 56/2013 Orange Slovensko s.r.o. - tel služby za mesiac apríl 2013 - 20,26 €
docx Faktúra č. 57/2013 Tedos, spol s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 18,14 €
docx Faktúra č. 58/2013 Tedos, spol s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz kom. odpadu - 550,53 €
docx Faktúra č. 59/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - doprava materialu do skladu CO - 30,00 €
docx Faktúra č. 60/2013 Asseco Solutins, a.s. - licencia Wéčko - 138,94 €
docx Faktúra č. 61/2013 Prima banka Žilina - poskytnutie informácie auditorovi - 60,00 €
docx Faktúra č. 62/2013 Poradca s.r.o. Žilina - daňová publikácia - 6,71 €
docx Faktúra č. 63/2013 Slovgram - autorské práva - 33,50 €
docx Faktúra č. 64/2013 Telekom a.s. - tel služby za mesiac apríl 2013 - 57,23 €
docx Faktúra č. 65/2013 Tesco copiers s.r.o. - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 66/2013 SPP Bratislava - za odber zemného plynu za máj 2013 kul. dom - 285,00 €
docx Faktúra č. 67/2013 SPP Bratislava - za odber zemného pynu za máj 2013 OÚ - 248,00 €
docx Faktúra č. 68/2013 BOZPO s.r.o. Prievidza - vykonanie školenia obsluhy kotloov do 100 kW - 52,80 €
docx Faktúra č. 69/2013 Stavebniny F.-Š. Mont s.r.o. - 200 ks dlažba - 698,40 €
docx Faktúra č. 70/2013 SoftServis Žarnovica - údržba programov - 152,40 €
docx Faktúra č. 71/2013 Orange Slovensko a.s. - tel. služby za máj 2013 - 24,48 €
docx Faktúra č. 72/2013 Tedos spol. s.r.o. - zvoz skla a plastov - 21,17 €
docx Faktúra č. 73/2013 Tedos spol. s.r.o. - vývoz kom. odpadu - 535,20 €
docx Faktúra č. 74/2013 Hobla H Slovensko s.r.o. -hračky do MŠ - 156,72 €
docx Faktúra č. 75/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - výkopové práce pri miestnom kostole - 240,00 €
docx Faktúra č. 76/2013 K+S drevo s.r.o. Prievidza - doprava materiálu - 81,79
docx Faktúra č. 77/2013 Tedos spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - dodávka pl. vriec - 122,40 €
docx Faktúra č. 78/2013 Poradca Žilina - periodiká Poradca 2014 - 49,80 €
docx Faktúra č. 79/2013 RL-Soft Nitrica - úprava tlače dokumentu - 24,20 €
docx Faktúra č. 80/2013 Ivan Paldauf Horné Vestenice - občerstvenie počas osláv dňa Víťazstva nad fašizmom - 91,00 €
docx Faktúra č. 81/2013 webwx mwdia Košice - doména obce Horné Vestenice - 71,60 €
docx Faktúra č. 82/2013 NOMI Slovakia, s.r.o. - periodiká do MŠ - 31,93 €
docx Faktúra č. 83/2013 Tesco copiers, s.r.o. - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 84/2013 SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu za mesiac jún 2013 OÚ - 248,00 €
docx Faktúra č. 85/2013 SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu za jún 2013 kul. dom - 285,00 €
docx Faktúra č. 86/2013 EuroTrading Košice - toner do tlačiarne MŠ - 76,18 €
docx Faktúry č. 87/2013 Ivan Paldauf Horné Vestenice - občerstvenie pri návšteve družobnej obce z Brníčka - 78,00 €
docx Faktúra č. 88/2013 Telekom a.s. - tel. služby za mesiac máj 2013 - 62,44 €
docx Faktúra č. 89/2013 Meva-SK Rožňava - kuka nádoby 22 ks - 456,72 €
docx Faktúra č. 90 /2013 Ing. K.Šašková Tvrdošín - auditorské a overovacie práce - 450,00 €
docx Faktúra č. 91/2013 Orange Slovensko a.s. - tel služby za jún 2013 - 21,20 €
docx Faktúra č. 92/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 24,84 €
docx Faktúra č. 93/2013 Tedos, spol.s.r.o. Bánovce nad Bebravou -vývoz kom. odpadu - 774,02
docx Faktúra č. 94/2013 Slovenská pošta - predplatné Vrabček pre MŠ - 6,40 €
docx Faktúra č. 95/2013 Ives Košice - informatika verejnej správy -služby - 83,65 €
docx Faktúra č. 96/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - doprava vrecovaného asfaltu zo Zvolena - 108,90 €
docx Faktúra č. 97/2013 Tesco copiers, s.r.o. - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 98/2013 SAD Prievidza - preprava osôb Horné Vesteniec do Bojníc a späť MŠ - 85,44 €
docx Faktúra č. 99/2014 Orange Slovensko a.s. - tel. služby - 37,80 €
docx Faktúra č. 100/2013 Ingpores, s.r.o. Dolné Vestenice - odvoz a zneškodnenie odpadu - 112,17 €
docx Faktúra č. 101/2013 SPP Bratislava - za dodávku zemného pynu júl 2013 kul. dom - 285,00 €
docx Faktúra č. 102/2013 SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu júl 2013 OˇU - 248,00 €
docx Faktúra č. 103/2013 Telekom a.s. - tel služby jún 2013 - 58,74 €
docx Faktúra č. 104/2013 Ján Macák BP-COM Dežerice - služby v oblasti BPOZ a PO - 34,86 €
docx Faktúra č. 105/2013 Orange Slovensko a.s. - tel.služby jún 2013 - 39,66 €
docx Faktúra č. 106/2013 Bricol s.r.o. Horné Srnie - reprezemtačné predmety - 32,04 €
docx Faktúra č. 107/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 28,73 €
docx Faktúra č. 108/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz kom. odpadu - 493,33 €
docx Faktúra č. 109/2013 Špalek Rastislav Mestečko - nákup kníh do knižnice - 25,00 €
docx Faktúra č. 110/2013 Bučina Wood Prievidza - hranoly - 289,44,€
docx Faktúra č. 11/2013 Rotte Slovakia s.r.o. Komárno - nákup gastro obrusov - 317,40 €
docx Faktúra č. 112/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - doprava stavebného materiálu z Prievidze - 36,68 €
docx Faktúra č. 113/2013 StVPS Prievidza - vodné za kul. dom - za 1. polrok 2013 - 53,61 €
docx Faktúra č. 114/2013 StVPS Prievidza - vodné za OÚ za i. polrok 2013 - 77,07 €
docx Faktúra č. 115/2013 StVPS Prievidza - vodné za dom smútku za 1. polrok 2013 - 108,34 €
docx Faktúra č. 116/2013 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 39,67 €
docx Faktúra č. 117/2013 výkopové práce - 70,00 €
docx Faktúra č. 118/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu OÚ august, september 2013 - 248,00 €
docx Faktúra č. 119/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu august, september 2013 - 285,00 €-
docx Faktúra č. 120/2013 Peter Šúň Horné Vestenice - oprava stien a podlahy soc. zariadení v MŠ - 852,00 €
docx Faktúra č. 121/2013 Telekom a.s. - telef. služby za mesiac júl 2013 - 52,48 €
docx Faktúra č. 122/2013 Obec Dolné Vestenice - kosenie veľkým traktorom - 20 €
docx Fakktúra č. 123/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - čistenie kanála pri hlavnej ceste - 90,00 €
docx Faktúra č. 124/2013 Orange Slovensko a.s. - telekomunikačné služby - 22,48 €
docx Faktúra č. 125/2013 Tedos, spol s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz kom. odpadu - 509,78 €
docx Faktúra č. 126/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 31,69 €
docx Faktúra č. 127/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - práce nakladača s mišacou lyžicou - 150,00 €
docx Faktúra č. 128/2013 Marand s.r.o. Lužianky - superdosky do kultúrneho domu - 498,00 €
docx Faktúra č. 129/2013 Poradca podnikateľ Žilina - finančný spravodajca - 19,98 €
docx Faktúra č. 130/2014 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 131/2013 Ingpors s.r.o. Dolné Vestenice - zber a odvoz odpadu - 88,33 €
docx Faktúra č. 132/2013 Telekom a.s. - tel. služby - 54,54 €
docx Faktúra č. 133/2013 Orange Slovensko a.s. - tel. služby - 22,62 €
docx Faktúra č. 134/2013 Vladimír Richter Nitrianske Pravno - vodoinštalačné práce pre objekt MŠ - 1 144,80 €
docx Faktúra č. 135/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 22,78 €
docx Faktúra č. 136/2013 Tedos, spol s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 517,17 €
docx Faktúra č. 137/2013 Soft-GL Košice - servis a aktualizácia programu ŠJ4 - 39,32 €
docx Faktúra č. 138/2013 NOMI, s.r.o. Košice - pomôcky do MŠ - 55,27 €
docx Faktúra č. 139/2013 SPP Bratislava - vyučtovanie fakt obdobia OÚ za dodávku zemného plynu - - 633,99 €
docx Faktúra č. 140/2013 SPP Bratislava - vúčtovanie za fakturačné obdobie za odber zemného plynu kul. dom - -1 666,94
docx Faktúra č. 141/2013 Astra- real. kancelária - vypracovanie kúpnej zmluvy na preda pozemkov - 120,00 €
docx Faktúra č. 142/2013 Agrobon Bojná - snehová radlica SRPO 2000 - 1296,00 €
docx Faktúra č. 143/2013 Tesco copiers - službi kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx faktúra č. 144/2013 Ivan Paldauf Horné Vestenice - občerstvenie na oslavy SNP - 151,00 €
docx Faktúra č. 145/2013 Ján Macák BP-COM Dežerice - služby BOZP aPO - 34,86 €
docx Faktúra č. 146/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu OÚ - 220,00 €
docx Faktúra š. 147/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu pre kul. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 148/2013 3Wslovakia s.r.o. Trenčín - poplatok za ročnú licenciu virtuálny cintorín - 75,29 €
docx Faktúra č. 149/2013 SoftServis Žarnovica - servis a údržba programov - 97,20 €
docx Faktúra č. 150/2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica - tlačivá pre MŠ - 8,62 €
docx Faktúra č. 151/2013 Orange Slovensko a.s. - tel. služby - 23,86 €
docx Faktúra č. 152/2013 Telekom a.s. - tel. služby - 61,21 €
docx Faktúra č. 153/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 498,91 €
docx Faktúra č. 154/2013 Tedos, spol. s.r.o. - zvoz skla a plastov - 38,86 €
docx Faktúra č. 155/2013 LMS-dopravný inžiniering, s.r.o. Prievidza - návrh umiestnenia autobusových zastávok v dedine-projekt - 50,00 €
docx Faktúra č. 156/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - zemné práce čistenie dažďového kanála - - 170,00 €
docx Faktúra č. 157/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - doprava snehovej radlice - 41,40 €
docx Faktúra č. 158/2013 ISSO, s.r.o. Prievidza - PC zostava OÚ - 458,00 €
docx Faktúra č. 159/2014 GALE s.r.o. Staškov - naviják na snežnú radlicu - 111,50 €
docx Faktúra č. 160/2013 Aladin s.r.o. Levice - vzdelávacie pomôcky do MŠ - 46,28 €
docx Faktúra č. 161/2013 EuroTraiding Košice - učebné a výchovné pomôcky do MŠ - 48,20 €
docx Faktúra č. 162/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu pre kul. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 163/2013 SPP Bratislava - dodávka zemného plynu OÚ - 220,00 €
docx Faktúra č. 164/2013 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia - 36,00 €
docx Faktúra č. 165/2013 Ingpors s.r.o. Dolné Vestenice - odvoz a likvidácia odpadu - 122,70 €
docx Faktúra č. 166/2013 Telekom, a.s. - tel. služby - 10,67
docx Faktúra č . 167/2013 Orange Slovensko - tel. služby - 23,90 €
docx Faktúra č. 168/2013 Asseco Solutions, a.s. Bratislava - programy wéčko poplatky - 103,92
docx Faktúra č. 169/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 793,26 €
docx Faktúra č. 170/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - zvoz skla a plastov - 19,75 €
docx Faktúra č. 171/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - zapožičanie lešenia k oprave stropu javiska kul. domu -50 €
docx Faktúra č. 172/2013 Alexandra Vaňová Horné Vestenice - zapožičanie vibračnej dosky na opravu miestnych komunikácií - 80,00 €
docx Faktúra č. 173/2013 Prvá Komunálna Finančná a.s.Nitra - verejné obstarávanie na poistenie - 35,00 €
docx Faktúra č. 174/2013 AZ pneu s.r.o. Tvrdošín - snehové reťaze - 237,75 €
docx Faktúra č. 175/2013 V.Rybanský Horné Vestenice - podané oobčerstvenie na voľby doo VÚC - 55,80 €
docx Faktúra č. 176/2013 Prvá Komunálne Finančná a.s. - dobropis za verejné obstarávanie - 5,00 €
docx Faktúra č. 177/2013 Inprost s.r.o. Bratislava - obecné noviny - 52,00 €
docx Faktúra č. 178/2013 SPP Bratislava - za odber zemného plynu
docx Faktúra 179/2013 SPP Bratislava - za dodávku zemného plynu pre kul. dom - 163,00 €
docx Faktúra č. 180/2013 Ivan Paldauf - podané občerstvenie na posedení dôchodcov - 365,20 €
docx Faktúra č. 181/2013 Tesco copiers - služby kopírovacieho zariadenia
docx Faktúra č. 182/2013 Tedos spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - dodávka plastových vriec - 122,40 €
docx Faktúra č. 183/2013 Telekom a.s. - tel.služby - 55,98 €
docx Faktúryy č. 184/2013 Ingpors Dolné Vestenice - zber a odvoz odpadu - 114,90 €
docx Faktúra 185/2013 Orange Slovensko s.r.o. - tel. služby - 22,60 €
docx Faktúra č. 186/2013 Tedos, spol. s.r.o. - zvoz skla a plastov - 18,55 €
docx Faktúra č. 187/2013 Mário Mišiak Horné Vestenice - oprava kul. domu - 462,66 €
docx Faktúra č. 188/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 548,46 €
docx Faktúra č. 189/2013 Slovenská pošta - predplatné čas.Vrabček pre MŠ - 11,40 €
docx Faktúra č. 190/2013 Vladimír Richter Nitrianske Pravno - servis a oprava kotolne kul. domu - 299,00 €
docx Faktúra č. 191/2013 Petit Press - predplatné MY - 25,00 €
docx Faktúra č. 192/2013 Ján Macák BP-COM Dežerice - služby BPOZP aPO - 34,86 €
docx Faktúra č.193/2013 Prima Banka Žilina - zriadenie a vedenie účtu - 39,96 €
docx Faktúra č. 194/2013 Tedos, spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou - vývoz komunálneho odpadu - 502,27
docx Faktúra č. 195/2013 Tedos, spol. s.r.o. - zvoz skla a plastov - 18,74 €
docx Faktúra č. 196/2013 SSE Žilina - dodávka EE pre dom smútku za rok 2013 -150,83 €
docx Faktúra č. 197/2013 - SSE Žilina - dodávka EE obecný úrad a MŠ za rok 2013 - 879,82 €
docx Faktúra č. 198/2013 SSE Žilina - za odber EE verejné osvetlenie - 2 128,55 €
docx Faktúra č. 199/2013 SSE Žilina - za odber EE za CO sirénu - 31,68 €
docx Faktúra č.201/2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - finančný spravodajca - - 14,21 €
docx Faktúra č. 202/2013 StVPS Banská Bystrica - vodné za kul. dom - 79,24 €
docx Faktúra č. 203/2013 StVPS Banská Bystica - vodné za OÚ - 51,05 €
docx Faktúra č. 204/2013 StVPS Banská Bystrica - vodné za dom smútku - 51,05 €
docx Faktúra č.83/2015 zo dňa 18.6.2015- Mgr.Ing.Katarína Šašková, Mezvedzie 119 - auditorské služby - 50,00 eur
Faktúry 2012 - Školská jedáleň pri MŠ Horné Vestenice
bmp Faktúra č.1/2012, potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č.2/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č.3/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č.4/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 17.5.2012
bmp Faktúra č.5/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 2.7.2012
bmp Faktúra č.6/2012, Potraviny ALMA, Horné Vestenice, zverejnené 15.8.2012
bmp Faktúra č. 7/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 15.8.2012
bmp Faktúra č. 9/2012, Potraviny ALMA, prev.Horné Vestenice, zverejnené 8.10.2012
Faktúry 2012 - Obec Horné Vestenice
bmp Faktúra č.1/2012, TESCO Copiers PD, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č. 2/2012, SPP Bratislava, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.3/2012, SPP Bratislava, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.4/2012, Slovak Telecom, Bratislava, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.4/2012, Slovak Telecom, Bratislava, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.5/2012, Orange Slovensko, Bratislava, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.6/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.7/2012, Mário Mišiak, Horné Vestenice, zverejnené 27.1.2012
bmp Faktúra č.8/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.9/2012, VEMA s.r.o., Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.10/2012, TESCO Copiers, Prievidza, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.11/2012, VÚB Banka, Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.12/2012, SPP, a.s. Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.13/2012, SPP, a.s. Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.14/2012, VEOLIA, StVPS, a.s. Banská Bystrica, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.15/2012 - I.strana, Slovak Telecom, Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č.15/2012 - II.strana, Slovak Telecom, Bratislava, zverejnené 7.2.2012
bmp Faktúra č. 16/2012, TESCO Copiers, Prievidza, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 17/2012, TESCO Copiers, Prievidza, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 18/2012, VEOLIA, StVPS, a.s. Banská Bystrica, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 19/2012, VEOLIA, StVPS, a.s. Banská Bystrica, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 20/2012, Vladimír Richter, Nitrianske Pravno, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 21/2012, Vladimír Richter, Nitrianske Pravno, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č.22/2012, Prima banka Slovensko, Žilina, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 23/2012, RAABE s.r.o., Bratislava, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 24/2012, Orange Slovensko a.s., Bratislava, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 25/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 26/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce n. Bebravou, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 27/2012, TEDOS s.r..o., Bánovce n. Bebravou, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 28/2012, VEMA s.r.o., Bratislava, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 29/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce n. Bebravou, zverejnené 8.3.2012
bmp Faktúra č. 30/2012, PORADCA,s.r.o., Žilina, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č.31/2012, TESCO Copiers, Prievidza, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 32/2012, SPP a.s., Bratislava, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 33/2012, SPP a.s., Bratislava, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 34/2012, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 35/2012, Stredoslovenská energetika,a.s., Žiliana, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 36/2012,Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina,zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 37/2012, DECODOM, s.r.o., Topoľčany, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 38/2012, DECODOM, s.r.o., Topoľčany, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 39/2012, RVC Nitra, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 40/2012, NOMIland toys, s.r.o., Košice, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 41/2012, EuroTRADING, s.r.o., Košice, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 42/2012, TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 43/2012, Orange Slovensko, Bratislava,zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 44/2012, Vladimír Rybanský, Horné Vestenice 246, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 45/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 46/2012, TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 47/2012, Ivan Paldauf, Horné Vestenice 10, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 48/2012, SOZA, Bratislava, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č. 49/2012, eVector, s.r.o., Nitra, zverejnené 13.4.2012
bmp Faktúra č.50/2012, Michal Homola st.,Horné Vestenice 91, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.51/2012, Michal Homola st., Horné Vestenice 91, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.52/2012, Michal Homola st., Horné Vestenice 91, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.53/2012, Alojz Krajčík, Dolné Vestenice, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.54/2012, Pavol Dvonč, Žiar nad Hronom, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.55/2012,TESCO copiers,s.r.o.,Prievidza, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.56/2012, RL-SOFT, Ing.Radoslav Lisý, Nitrica, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.57/2012, Slovak Telecom, Bratislava, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.58/2012, SPP a.s.,Bratislava, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.59/2012, SPP a.s.,Bratislava, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 60/2012, Ján Macák BP-COM, Prievidza, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.61/2012, Orange Slovensko, Bratislava, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.62/2012, INGPORS,s.r.o., Dolné Vestenice, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.63/2012, webex media s.r.o.,Košice, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.64/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.65/2012, TEDOS s.r.o, Bánovce nad Bebravou, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 66/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 31.5.2012
bmp FAktúra č.67/2012, Vladimír Richter, Nitrianske Pravno, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 68/2012, BioEl s.r.o., Dolné Vestenice, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 69/2012, FEREX s.r.o., Nitra, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č.70/2012, SLOVGRAM, Bratislava, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 71/2012, TESCO copiers, Prievidza, zverejnené 31.5.2012
bmp Faktúra č. 72/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 73/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 4.6.2012
bmp FAktúra č. 74/2012 - I.strana, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, zverejnené 4.6.2012
bmp FAktúra č. 74/2012 - II.strana, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 75/2012, EuroTRADING, s.r.o. Košice, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 76/2012, Slovak Telecom a.s. Bratislava, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 77/2012, Ivan Paldauf, Horné Vestenice 10, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 78/2012, Stolárstvo Jozef Martiška, Horné Vestenice 218, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 79/2012, Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS, Banská Bystrica, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č.80/2012, CORA Prievidza, zverejnené 11.6.2012
bmp Faktúra č. 81/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 82/2012, TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 83/2012, Poradca s.r.o., Žilina, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 84/2012, Mário Mišiak, Horné Vestenice 202, zverejnené 11.6.2012
bmp Faktúra č. 85/2012, SOZA, Bratislava, zverejnené 11.6.2012
bmp Faktúra č. 86/2012, SOZA Bratislava, zverejnené 11.6.2012
bmp Faktúra č. 87/2012, IVES Košice, zverejnené 4.6.2012
bmp Faktúra č. 88/2012, Edu Work s.r.o., Senica, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č.89/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 90/2012, SPP a.s., Bratislava, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúrač. 91/2012, SPP a.s., Bratislava, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 92/2012, Slovak Telecom a.s., Bratislava, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 93/2012, BELOR s.r.o. Veľký Krtíš, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 94/2012, Webex Media s.r.o., Košice, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 95/2012, Tesco Copiers s.r.o., Opatovce nad Nitricou, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 96/2012, INGPORS s.r.o., Dolné Vestenice, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 97/2012, Viktória-Hámor s.r.o., Medzev, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 98/2012, Orange Slovensko a.s., Bratislava, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 99/2012, Jozef Smrhola-Olymp, Santovka, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 100/2012, Kopecký Zdeno Montáž, Solčianky, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 101/2012, Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS, Banská Bystrica, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 102/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 103/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 28.6.2012
bmp Faktúra č. 104/2012, SAD Prievidza, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 105/2012, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 106/2012, TESCO Copiers, Opatovce n.Nitrou, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 107/2012, Mário Mišiak, Horné Vestenice 202, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 108/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 109/2012, SPP a.s., Bratislava, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 110/2012, SoftServis, Žarnovica, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 111/2012, Ján Macák BP-COM, Prievizda, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 112/2012, Orange Slovensko a.s, Bratislava, zverejnené 26.7.2012
bmp FAktúra č. 113/2012, Slovak Telecom a.s. Bratislava, zverejnené 26.7.2012
bmp Faktúra č. 114/2012, Eva Čaprnková-EVA SPORT, Dolné Vestenice, zverejnené 3.8.2012
bmp Faktúra č. 115/2012, Vladimír Richter, Nitrianske Pravno, zverejnené 3.8.2012
bmp Faktúra č. 116/2012, Vladimír Richter, Nitrianske Pravno, zverejnené 3.8.2012
bmp Faktúra č. 117/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 3.8.2012
bmp Faktúra č. 118/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 3.8.2012
bmp Faktúra č.119/2012, TESCO Copiers, Opatovce nad Nitrou, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 120/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.8.2012
bmp FAktúra č. 121/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 122/2012, Slovak Telecom a.s., Bratislava, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 123/2012, Daffer s.r.o., Prievidza, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 124/2012, VEOLIA, Banská Bystrica, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 125/2012, VEOLIA, Banská Bystrica, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 126/2012, VEOLIA, Banská Bystrica, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 127/2012, VEOLIA, Banská Bystrica, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 128/2012, Orange Slovensko a.s., Bratislava, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 129/2012, VEGUM a.s., Dolné Vestenice, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 130/2012, IMS KUPA a.s., Nováky, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 131/2012, SOFT-GL s.r.o., Košice, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 132/2012, Baribal s.r.o., Levoče, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 133/202, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č. 134/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.8.2012
bmp Faktúra č.135/2012, Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 136/2012, Ing.Dana Gašparovičová, Prievidza, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 137/2012, Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 138/2012, Knihárstvo a služby, Obyvateľová Eva, Opatovce nad Nitrou, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 139/2012, TESCO Copiers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 140/2012, ŠEVT, Bratislava, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 141/2012, Ing.Katarína Šašková, Tvrdošín, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 142/2012, Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 143/2012, Orange Slovensko a.s., Bratislava, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 144/2012, RL-SLOFT, Nitrica, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 145/2012, Ivan Paldauf, Horné Vestenice, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 146/2012, Róbert Šiška-UPRAKO,Hradište, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 147/2012, Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 148/2012, TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 149/2012, TEDOS s..r.o, Bánovce nad Bebravou, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 150/2012, TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 151/2012, Swit s.r.o., Košice, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č. 152/2012, BROPRINT, s.r.o. Dubnica nad Váhom, zverejnené 9.10.2012
bmp Faktúra č.153/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp faktúra č.154/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č.155/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č.156/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č.157/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č. 158/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 159/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.160/2012 Hradiská kapela zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.161/2012 Michal Homola st zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.162/2012 RL-SOFT R.Lisý zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.163/2012 EuroTrading Košice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.164/2012 Tesco copiers 21.11.2012
bmp Faktúra č.165/2012 SPP Bratislava zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.166/2012 SPP Bratislava zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.167/2012 INGPORS s.r.o. Dolné Vestenice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.168/2012 SSE faktúra za dodávku elektriny zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č. 169/2012 3Wslovakia Trenčín zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.170/2012 J.Macák BP-COM Prievidza zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.171/2012 IVES Košice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.172/2012 Slovak Telekom Bratislava zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.173/2012 Faktúra za telefón Orange zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č.174/2012 Stolárstvo J.Martiška Horné Vestenice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.175/2012 EuroTrading Košice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.176/2012 Tedos s.r.o. Bánovce nad Bebravou zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.177/2012 Tedos s.r.o. Bánovce nad Bebravou zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 178/2012, Ivan Paldauf zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 179/2012, EDUCAPLAY s.r.o. Žilina, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.180/2012 RL-Soft s.r.o. Nitrica zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.181/2012 Ivan Paldauf zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.182/2012 Tesco copiers 21.11.2012
bmp Faktúra č. 183/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 184/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.185/2012 Slovak Telekom Bratislava zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.186/2012 oprava váh Králik zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.187/2012 Ingpors Dolné Vestenice zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.188/2012 Faktúra Orange zverejnerné 21.11.2012
bmp Faktúra č. 189 /2012, SoftServis Žarnovica, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 190/2012, Tedos Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 191/2012, Tedos Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 192/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 193/2012, Asseco Solutions Bratislava , zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 194/2012, Ingprost s.r.o.Bratislava, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č. 195/2012, EVA Šport Dolné Vestenice, zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.196/2012 Ivan Paldauf zverejnené 21.11.2012
bmp Faktúra č.197/2012 Tesco copiers 21.12.2012
bmp Faktúra č. 198/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 199/2012, SPP a.s. Bratislava, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 200/2012, Slovak Telekom zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 201/2012, EuroTrading, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 202/2012, PetitPress , zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 203/2012, Orange Slovensko , zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 204/2012, Špalek Rastislav Mestečko, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 205/2012, Homola Andrej Opatovce nad Nitrou, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 206/2012, Tedos Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 207/2012, Tedos Bánovce nad Bebravou, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 208/2012, SSE Žilina, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 209/2012, Slovenská Pošta, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č. 210/2012, EduWork Senica, zverejnené 21.12.2012
bmp Faktúra č.211/2012 Michal Homola st.
bmp Faktúra č.212/2012 J.Macák BP-COM Prievidza
bmp Faktúra č.213/2012 Prima Banka Slovensko
bmp Faktúra č.214/2012 SSE Žilina
bmp Faktúra č.215/2012 SSE Žilina
bmp Faktúra č.216/2012 SSE Žilina
bmp Faktúra č.217/2012 SSE Žilina
bmp Faktúra č.218/2012 SSE Žilina
bmp Faktúra č.219/2012 Poradca podnikateľa, Žilina
bmp Faktúra č.220/2012 Tedos, Bánovce nad Bebravou
bmp Faktúra č.221/2012 Tedos, Bánovce nad Bebravou
bmp Faktúra č.222/2012 SPP Bratislava
bmp Faktúra č.223/2012 SPP Bratislava
Faktúry 2011
tif 1/2011
tif 2/2011
tif 3/2011
tif 4/2011
tif 5/2011
tif 6/2011
tif 7/2011
tif 8/2011
tif 9/2011
tif 10/2011
tif 11/2011
tif 12/2011
tif 13/2011
tif 14/2011
tif 15/2011
tif 16/2011
tif 17/2011
tif 18/2011
tif 19/2011
tif 20/2011
tif 21/2011
tif 22/2011
tif 23/2011
tif 24/2011
tif 25/2011
tif 26/2011
tif 27/2011
tif 28/2011
tif 29/2011
tif 30/2011
tif 31/2011
tif 32/2011
tif 33/2011
tif 34/2011
tif 35/2011
tif 36/2011
tif 37/2011
tif 38/2011
bmp 39/2011
bmp 40/2011
bmp 41/2011
bmp 42/2011
bmp 43/2011
bmp 44/2011
docx Faktúra č. 82/2015 zo dňa 12.6.2015 - Štefan Vaňo-STEVE, Horné Vestenice 26 - výkopové práce 100,00 eur
November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Ondrej, Andrej

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: